IconPension 

Ratepension

Sikrer dig pension i en periode efter, at du er gået på pension. Ratepension er et godt supplement til den livsvarige alderspension, så du fx får en højere pension i starten af din pensionstilværelse.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du har P+ Livscyklus, kan du i stedet læse her. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Ratepensionen udbetales hver måned i 10 år. Du kan vælge at strække udbetalingen i op til 30 år afhængig af, hvor gammel du er, når du starter med at få ratepensionen udbetalt. Du har også mulighed for at ændre ratepensionen til en alderspension og få livsvarig udbetaling.

Vi opretter automatisk ratepensionen med en udbetaling på 10 år medmindre, du aftaler noget andet med os, inden du går på pension. 

Ønsker du at indbetale engangsbeløb, kan du læse mere her

Ønsker du at indbetale månedligt, skal du kontakte os

Herunder finder du relevante spørgsmål og svar.

Min pension kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. Er du bidragsbetalende, er det i pensionsprognosen forudsat, at indbetalingen fortsætter frem til de forskellige pensionsaldre. Du finder forudsætningsbilag her 

 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på Pensionsinfo. Når du har pensioner i flere selskaber, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle pensionerne kan udbetales ved samme pensionsalder. Normalt fremgår det af Pensionsinfo, hvornår de forskellige pensioner kan udbetales.

 

Du kan læse mere om, hvornår pensionen kan udbetales her

Ved dødsfald bliver depotet på din ratepension udbetalt til de(n) begunstigede. Det gælder både, hvis du dør i udbetalingsperioden og før, udbetalingen er startet.

 

Du kan læse mere om, hvem der modtager udbetalingen her

Du kan læse om reglerne for indbetaling her

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

 

Ved dødsfald udbetales opsparingen på ratepension. Der betales en afgift på 40 pct. Ved udbetaling til ægtefælle eller registreret samlever betales der ikke boafgift. Hvis udbetalingen sker børn og/eller samlever gennem mere end to år, udgør boafgiften 15 pct. Til alle andre er boafgiften til 36,25 pct. (boafgift og tillægsboafgift).

Vi har samlet en række informationer, som er relevante, når du skal i gang med at planlægge dit liv som fuld eller delvis pensionist. Læs mere her

Særlige regler for medlemmer af P+, tidligere JØP

Ratepension på P+, tidligere JØP forrentes med pensionskassens depotrente. Du finder flere oplysninger om afkastet her

 

Særlige regler medlemmer af P+ og P+ tidligere DIP

Har du ratepension på P+ Regulativ 2019 eller P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4, men ikke taget stilling til, hvilken investeringspulje du ønsker, vil du automatisk blive tildelt investeringspuljen P+ Balance. Du kan vælge mellem 3 investeringspuljer. Du kan læse om aktiverne i puljerne er her og puljeafkast her

Ønsker du at ændre investeringspulje, vil det også ændre investeringspuljen for en eventuel kapitalpension. Dit ønske om at ændre investeringspulje skal ske skriftligt. Det kan du gøre her. Der er ingen omkostninger forbundet med at skifte investeringspulje. Modtager vi dit ønske om ændring senest den 15. i måneden, træder ændringen i kraft den 1. i måneden efter og ellers den 1. i den efterfølgende måned.


Når vi har noteret din ændring af investeringspulje, modtager du en kvittering. Det er din dokumentation for, at vi har registreret dit valg korrekt og rettidigt. Du bør tjekke, at registreringen stemmer med dit valg og kontakte os, hvis der er uoverensstemmelser.


Modtager du ikke et bekræftelse, bedes du kontakte os, da det kan betyde, at vi ikke har modtaget dit ønske om omvalg. Hvis vores kvittering på ændring kommer retur, vil dit omvalg ikke blive gennemført, og du fortsætter med at have den hidtidige investeringspulje.

 

Det betyder, at både positivt og negativt afkast tilskrives månedsvist, og at din opsparing både kan stige eller falde. Dette gælder også, mens du får din ratepension udbetalt. Udbetalingen reguleres hver år ved årsskiftet og kan altså stige og falde afhængigt af depotrenten.

Du finder reglerne for din pensionsordning i regulativet, som du finder for P+ her, P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her

 

Er du i tvivl om regulativet for din pensionsordning, kan du logge på Min pension og gå ind under fanen Medlemskab. Her skal du scrolle ned til afsnittet Dine oplysninger, hvor dit regulativ fremgår.

Du skal kontakte os ca. to måneder før, du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing. Du kan søge om udbetaling af pension via en blanket her eller kontakte os

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner der udbetales månedligt:

  • Varig og midlertidig invalidepension
  • Livsvarig alderspension
  • Ægtefællepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Supplerende alderspension
  • Ratepension.

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her