IconPension 

Kapitalpension

Sikrer dig fleksibilitet til at få udbetalt en sum penge. Du vælger selv, hvor stor en del af beløbet du ønsker til en start. For P+ og P+, tidligere DIP-medlemmer.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du har P+ Livscyklus, kan du i stedet læse her. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

En kapitalpension sikrer dig fleksibilitet til at få udbetalt en sum penge. Pensionen er et godt supplement til den livsvarige alderspension. Kapitalpensionen kan udbetales over flere gange, og det giver dig fleksibilitet, så du kan få udbetalt et beløb, som passer til dit behov. I pensionskassen er den mindste udbetaling 100.000 kr., og der kan højst laves én udbetaling pr. kalenderår.

Ønsker du en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, har du mulighed for at vælge delpensionering, fx at få den livsvarig pension udbetalt og vente med kapitalpensionen eller omvendt.

Du kan også vælge en gradvis udbetaling af din pension, selvom du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. På den måde kan du optimere din indkomstprofil, hvis du fx har flere pensionsordninger.

Min pension kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. Er du bidragsbetalende, er det i pensionsprognosen forudsat, at indbetalingen fortsætter frem til de forskellige pensionsaldre. Du finder forudsætningsbilag her 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på Pensionsinfo. Når du har pensioner i flere selskaber, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle pensionerne kan udbetales ved samme pensionsalder. Normalt fremgår det af Pensionsinfo, hvornår de forskellige pensioner kan udbetales.

Du kan læse mere om, hvornår pensionen kan udbetales her

Ved dødsfald bliver depotet på din kapitalpension udbetalt til de(n) begunstigede. Du kan læse mere om, hvem der modtager udbetalingen her

Der kan ikke indbetales på kapitalpension.

Har du ikke taget stilling til, hvilken investeringspulje du ønsker, vil du automatisk blive tildelt investeringspuljen P+ Balance. Du kan vælge medlem 3 investeringspuljer. Du kan læse om aktiverne i puljerne er her og puljeafkast her 


Ønsker du at ændre investeringspulje, vil det også ændre investeringspuljen for en eventuel ratepension. Dit ønske om at ændre investeringspulje skal ske skriftligt. Det kan du gøre her. Der er ingen omkostninger forbundet med at skifte investeringspulje. Modtager vi dit ønske om ændring senest den 15. i måneden, træder ændringen i kraft den 1. i måneden efter og ellers den 1. i den efterfølgende måned.


Når vi har noteret din ændring af investeringspulje, modtager du en kvittering. Det er din dokumentation for, at vil har registreret dit valg korrekt og rettidigt. Du bør tjekke, at registreringen stemmer med dit valg og kontakte os, hvis der er uoverensstemmelser.


Modtager du ikke et bekræftelse, bedes du kontakte os, da det kan betyde, at vi ikke har modtaget dit ønske om omvalg. Hvis vi vores kvittering på ændring kommer retur, vil dit omvalg ikke blive gennemført, og du fortsætter med at have den hidtidige investeringspulje.

Ved udbetaling betales en afgift på 40 pct.

 

Ved udbetaling til ægtefælle eller registreret samlever betales der ikke boafgift. Hvis udbetalingen sker børn og/eller samlever gennem mere end to år, udgør boafgiften 15 pct. Til alle andre er boafgiften til 36,25 pct. (boafgift og tillægsboafgift).

Du kan tidligst hæve opsparingen, når du har nået din pensionsudbetalingsalder, og den skal senest være udbetalt 20 år efter. Kapitalpensionen kan udbetales over flere gange, og det giver dig en fleksibilitet i planlægningen af din pensionstilværelse.

Vi har samlet en række informationer, som er relevante, når du skal i gang med at planlægge dit liv som fuld eller delvis pensionist. Læs mere her

Du finder reglerne for din pensionsordning i regulativet, som du finder her

Er du i tvivl om regulativet for din pensionsordning, kan du logge på Min pension og gå ind under fanen Medlemskab. Her skal du scrolle ned til afsnittet Dine oplysninger, hvor dit regulativ fremgår.

Du skal kontakte os ca. to måneder før, du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing. Du kan søge om udbetaling af pension her eller kontakte os