IconForsikringer 

Gruppeforsikring

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Gruppeforsikringen indeholder en række forsikringer, som giver den grundlæggende sikkerhed ved sygdom, ulykke og dødsfald. Pensionskassen har tegnet en gruppeforsikring med følgende forsikringer:

 • Dødsfaldsum
 • Forsikring ved visse kritiske sygdomme
 • Invalidesumforsikring
 • Ulykkesforsikring.

Gruppeforsikringen er en etårig forsikring. Bestyrelsen fastsætter gruppeforsikringen og præmien årligt. I 2024 udgør præmien 2.648 årligt. Den bliver betalt gennem bonus på pensionsordningen og der er derfor ikke fradrag for indbetalingen. Pensionskassen indberetter hvert år præmien til SKAT for dig. Præmien er skattepligtig indkomst.

Forsikringen omfatter medlemmer under 68 år, som opfylder en af følgende betingelser:

 • du indbetaler til en pensionsordning med forsikringsdækninger. Det gælder dog ikke for pensioner omfattet af bestemmelserne om pension med høj opsparing (P+, tidligere DIP)
 • du er omfattet af bidragsfri dækning
 • du får udbetalt alderspension uden forinden at være overgået til hvilende medlemskab
 • du er fyldt 60 år ved overgang til hvilende medlemskab.

Du kan læse mere om, hvem der modtager udbetalingen her

Du kan finde forsikringsbetingelserne her

Hvis du dør, inden du fylder 68 år, bliver der udbetalt et engangsbeløb. Størrelsen på dødsfaldssummen afhænger af, hvor gammel du er, når du dør:

Alder Dødfaldssum
Under 45 år 1.091.000 kr.
Under 55 år 865.000 kr.
Under 68 år 546.000 kr.
Fyldt 68 år 0 kr.

 

Har du ikke selv taget stilling til, hvem der skal modtage udbetaling, vil udbetalingen ske efter begunstigelsen nærmeste pårørende, som gælder fra den 1. januar 2008. Nærmeste pårørende er ifølge Forsikringsaftaleloven § 105a nævnte rækkefølge:

 

 1. Din ægtefælle / registreret partner.
 2. Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Dine livsarvinger (børn, børnebørn).
 4. Dine arvinger efter dit testamente.
 5. Arvinger ifølge arvelovens regler: dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter.

Der er ingen begrænsninger i, hvilke personer du kan begunstige. Du kan også slette begunstigelsen, og så vil udbetalingen ske til boet. Læs mere om dette her

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. For dødsfaldssummen gælder, at der er ikke boafgift, når udbetalingen sker til en ægtefælle eller registreret partner. Hvis udbetalingen sker til børn og/eller samlever gennem mere end to år, udgør boafgiften 15 pct. Til alle andre er boafgiften til 36,25 % (boafgift og tillægsboafgift).

 

Det er en betingelse for udbetaling, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden. Rammes du af én af de kritiske sygdomme, som er omfattet af forsikringen, inden du fylder 60 år, får du udbetalt 150.000 kr. Mellem 60 og 68 år er beløbet 133.000 kr. Udbetalingen er skattefri.

Følgende sygdomme er eksempler på visse kritiske sygdomme:

 

 • Ondartede kræftformer
 • Blodprop i hjertet
 • Bypassoperation
 • Slagtilfælde.

 

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

 

Gruppeforsikringspjecen indeholder en komplet liste over de kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen. Den finder du her. Du kan søge om udbetaling via Forenede Gruppeliv her

Hvis du får tilkendt varig invalidepension, og du er berettiget til første måneds pension, inden du fylder 62 år, udbetales en invalidesum. Størrelsen af invalidesummen afhænger af, hvor gammel du er, når du får tilkendt invalidepension:

Alder Invalidesum
Under 45 år 250.000 kr.
Under 62 år 150.000 kr.
Fyldt 62 år 0 kr.

 

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

 

Hvis din invaliditet skyldes en ulykke, kan du også være berettiget til erstatning fra ulykkesforsikringen. Invalidsumforsikring kan udbetales én gang.

Du kan også være berettiget til et beløb fra ulykkesforsikringen, hvis du som følge af en ulykke får et varigt mén eller du får en tandskade. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

 

Du kan læse betingelserne for udbetaling her. Du kan søge om udbetaling fra ulykkesforsikringen og udbetaling fra tandskadeforsikringen via blanketter her

 

Når du har anmeldt skaden til Codan, kan du efterfølgende kontakte Codan på: 


Codan Forsikring Skade Ulykke 
Gl. Kongevej 60, 1790 København V Tlf. 33 55 38 30, e-mail: ulykkeskade@codan.dk

Min pension kan du se, hvordan du er dækket i pensionskassen.

 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på Pensionsinfo for at se andre forsikringer ved dødsfald og kritisk sygdom.