IconForsikringer 

Børnepension

Sikrer dine børns opvækst, hvis du ikke kan arbejde eller dør.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du har P+ Livscyklus, kan du i stedet læse her. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

En børnepension sikrer dine børns opvækst, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ikke er der til at forsørge dem.

Børnepensionen udbetales den 1. i måneden efter, du har fået tilkendt varig invalidepension eller din død. Børnepensionen udbetales indtil den alder, som er fastsat for pensionsordningen. Der bliver også udbetalt børnepension, hvis der udbetales midlertidig invalidepension i P+, tidligere JØP.

Der kan også udbetales børnepension til børn ved alderspensionering, når du har pension i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1, P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2. I P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 optaget før den 1. juli 2007 kan der ligeledes være pension til børn ved alderspensionering. Her starter udbetaling af børnepensionen samtidig med, at den livsvarig alderspension starter med at blive udbetalt.

Min pension kan du se, hvilke børnepensioner du har i pensionskassen. Du finder forudsætningsbilag for P+ her, P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her  

 

Har du pension i andre selskaber, kan du logge ind på Pensionsinfo

Pensionskassen anvender klausul ved optagelse, væsentlige stigninger i den månedlige indbetaling og ændringer på pensionsordningen i stedet for helbredsoplysninger. Du kan læse mere her

Dine børn, adoptivbørn samt stedbørn, som du forsørger, kan modtage børnepension. Stedbarnsforholdet skal være etableret, før barnet fylder 18 år. Skal et stedbarn have ret til børnepension, skal du være gift med barnets far/mor. Dog vil der blive udbetalt børnepension ved død til en samlevers barn i P+, tidligere JØP. Børn, der undfanges efter medlemmets overgang til invalide- eller alderspension, er ikke berettiget til børnepension.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen. Det er barnet, som beskattes af udbetalingen. Kan udbetalingen af børnepensionen indeholdes i barnets frikort, er udbetalingen af børnepensionen i praksis skattefri

’.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

  • Varig og midlertidig invalidepension
  • Livsvarig alderspension
  • Ægtefællepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Supplerende alderspension
  • Ratepension.

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her

De flest har mulighed for selv af fastsætte størrelsen på børnepensionen eller helt fravælge den. Der er dog undtagelser, for eksempel hvis du modtager pension. Du kan logge ind på Min Pension og se dine muligheder eller du kan kontakte os.

 

En børnepension kan maksimalt være på  20 % af alderspension ved 68 år eller 20 % af din løn på aftaletidspunktet.