IconP+ Sundhed 

+Forløb

Individuelt forløb til dig, der er syg.

Få hjælp til at navigere i forhold til arbejde, jobcenter og sundhedssystem
Er du ramt af fx stress eller andre længerevarende psykiske eller fysiske lidelser? Så har du mulighed for at blive henvist til vores individuelle støtteforløb, +Forløb, der kan forebygge langvarig sygemelding. 9 ud af 10, der har været sygemeldt under 12 måneder, vender således tilbage til arbejdsmarkedet efter et +Forløb.

Et +Forløb støtter dig, der er syg, ved at skabe overblik og struktur i din hverdag.
Du kan fx få hjælp til:

Udrednings- og behandlingsforløb
Du får en fast tovholder og sundhedsfaglig sparring, fx ift. rettigheder og muligheder som patient, herunder forberedelse til og opsamling på undersøgelser og lægesamtaler samt inddragelse af egen læge eller behandler ved manglende fremgang.

Håndtering af symptomer eller diagnose
Få støtte til, hvordan du bruger dine ressourcer og din energi bedst muligt igennem dit sygdomsforløb.

Forløb i jobcentret
Støtte til etablering af en god dialog og et meningsgivende forløb i jobcentret samt evt. tilknytning af socialrådgiver.

Fastholdelse af arbejde
Herunder støtte til dialog med din arbejdsplads om din genoptrapning og en realistisk plan for, hvornår og hvordan du kan vende tilbage efter sygemelding, så du undgår tilbagefald.

Kontakt P+
Som medlem af P+ har du mulighed for at blive henvist til +Forløb, hvis du er syg eller ramt af fx stress eller andre længerevarende psykiske eller fysiske lidelser.
Ring til os på 38 18 87 00


P+ har fokus på forebyggelse
+Forløbet er en del af en række forebyggende sundhedsstiltag, der skal være med til at nedbringe det stigende antal invalidepensionister i P+. Læs mere her.