IconP+ Sundhed 

Forebyggende tiltag er sund fornuft

Gennem de seneste fem år er andelen af invalidepensionister i P+ vokset med 20 pct. Den udvikling kan vi ikke sidde overhørig. Hverken ud fra et menneskeligt eller et økonomisk perspektiv. Derfor har vi iværksat en række forebyggende sundhedsstiltag, som skal være med til at vende udviklingen.

I P+ ser vi desværre en trist udvikling. Stadig flere af vores medlemmer er ramt af så alvorlig sygdom, at de ender som invalidepensionister. Det har store menneskelige konsekvenser både for den enkelte og for de pårørende.

Gennem de seneste fem år er andelen af invalidepensionister i P+ vokset med 20 pct. Alene sidste år blev 170 medlemmer af P+ invalidepensionister.  

Det koster i gennemsnit omkring 11 mio. kr., når et medlem på 40 år får tilkendt invalidepension. Udviklingen betyder, at udbetalingerne til invalidepensioner er steget med over 40 pct. de seneste fem år. Og alene sidste år udbetalte vi næsten en kvart milliard kroner i invalidepensioner. Det er dyrt for alle medlemmer af P+.
I en kollektiv forsikringsordning, som den vi har i P+, ender regningen hos fællesskabet i form af stigende forsikringspræmier, når vi skal udbetale flere penge i invalidepensioner.

Sidste år steg præmierne med op til hele 66 pct. for nogle medlemmer. Det betyder, at en større del af medlemmernes indbetalinger går til at betale for forsikringer i stedet for til en pensionsopsparing, som kan blive investeret og vokse sig større.

Investeringer i forebyggende sundhedstiltag
Hvis vi ikke sætter ind, risikerer vi, at udgifterne og forsikringspriserne stiger yderligere, så alle medlemmer får færre penge at gøre godt med i alderdommen.

Den udvikling kan vi ikke sidde overhørig. Hverken ud fra et menneskeligt eller et økonomisk perspektiv. Vores vigtigste og lovbestemte formål er nemlig at sikre medlemmerne de bedst mulige pensioner. Derfor har vi iværksat en række forebyggende sundhedsstiltag, som skal være med til at vende udviklingen.

I 2024 forventer vi at bruge ca. 9 mio. kr. på vores samlede sundhedstiltag. Det svarer til, at vi investerer knap 8 kr. pr. medlem om måneden i forebyggende tiltag. Heraf går ca. halvdelen til at sikre fri adgang til både online læge og psykolog. Den anden halvdel går til individuelle forløb til de medlemmer, der fx er ramt af stress eller senfølger efter hjernerystelser.

I lyset af at vi sidste år udbetalte knap en kvart mia. kr. i invalidepensioner, er der tale om en forholdsvis beskeden investering, som skal bidrage til at holde udgifterne nede. Hvis vi kan forhindre, at bare et enkelt medlem bliver varigt invalid om året, er hele vores forebyggende indsats finansieret. Og mere til. Til gavn for både den enkelte og for fællesskabet, så der går flest muligt penge til medlemmernes pensioner.