IconPension 

MedlemsMidler

Ugaranteret tillæg til pensionen.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med P+ Livscyklus. Hvis du har en pensionsordning med gennemsnitsrente, kan du i stedet læse her. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

MedlemsMidler er et ugaranteret tillæg til pensionen, som du får udbetalt, når du går på pension. Udbetalingen bliver som udgangspunkt fastsat årligt og kan ændres eller helt bortfalde. Størrelsen og principperne for MedlemsMidler besluttes af bestyrelsen.

Der reserveres, hvad der p.t. svarer til 2 pct. af indbetalinger, indskud og overførsler til MedlemsMidler.

Min pension kan du se størrelsen af dine MedlemsMidler.

MedlemsMidler er en del af egenkapitalen i P+. Baggrunden for P+ MedlemsMidler er, at loven kræver, at livsforsikringsselskaber og pensionskasser har en basiskapital, som står til sikkerhed for pensionskassens forpligtelser. I pensionskassen består Basiskapitalen af pensionskassens egenkapital og af de såkaldte individuelle særlige bonushensættelser, som vi kalder MedlemsMidler i P+.

 

Medlemsmidler er, ligesom egenkapitalen, ansvarlig kapital og dækker på lige fod med egenkapitalen, hvis der opstår negative resultater, som forsikringstagerne ikke selv kan dække. Som betaling for denne risiko modtager egenkapitalen og MedlemsMidler en fair risikoforrentning.

 

Forskellen MedlemsMidler og egenkapitalen er, at MedlemsMidler bliver udbetalt sammen med pensionerne, eller hvis man forlader pensionskassen. MedlemsMidler kan således opfattes som en særlig opsparingsordning.

 

Hvis der tidligere har været udlæg til en gruppe af forsikringstagere, kan udlæggene tilbagebetales i efterfølgende regnskabsår, hvis der er overskud.

  

Du kan læse om Regulering af basiskapital her

MedlemsMidler bliver forrentet med det samme afkast som egenkapitalen. Forrentningen indeholder udover afkastet også risikoforrentning og udlæg til negative resultater. Forrentningen tilskrives som udgangspunkt årligt, efter pensionskassens årsrapport og overskudsdisponering er godkendt af generalforsamlingen.

Du kan læse mere om investeringer og investeringsafkast her.