IconPension 

Alderspension

Sikrer dig pension, så længe du lever, uanset hvor gammel du bliver.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med P+ Livscyklus. Hvis du har en pensionsordning med gennemsnitsrente, kan du i stedet læse her. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Som udgangspunkt går hele din opsparing til en livsvarig alderspension. Hvis du ønsker, at en del af din indbetaling skal sættes ind på en ratepension eller aldersforsikring, skal du kontakte os

Alderspensionen udbetales månedligt i resten af dit liv. Du kan begynde at få udbetalt din alderspension, når du har nået pensionsalderen, som er fastsat i lovgivningen. Der kan dog være krav om, at du er fratrådt den stilling, der gav dig ret til at komme med i P+. Du skal senest begynde udbetalingen, når du er fyldt 80 år.

Når du starter udbetalingen af din pension, er din opsparing stadig investeret. Udbetalingen reguleres hvert år ved årsskiftet og kan både stige og falde. Der træder en udjævningsmekanisme i kraft. Det vil sige, at det faktiske afkast bliver tilskrevet dit depot, men udbetalingen udjævnes for at mindske udsving i størrelsen af din løbende pensionsudbetaling.

Udviklingen i din opsparing afhænger af, hvor meget du indbetaler, hvor stort afkastet af investeringerne er, og hvilket risikoniveau du har valgt. På Min pension kan du se, hvor meget du har sparet op og en prognose for din alderspension.

Hvis du ønsker at spare mere op, kan du forhøje dit pensionsbidrag via din arbejdsgiver eller indbetale et indskud

To måneder før du ønsker at starte udbetalingen af din pension, skal du kontakte os og aftale nærmere, hvordan din pension skal udbetales.

Læs om udbetaling af alderspensionen til dine efterladte her.