IconForsikringer 

Varig invalidepension

Invalidepension sikrer, at du kan opretholde din levestandard, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med P+ Livscyklus. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Du kan få udbetalt invalidepension fra P+, hvis du har fået tilkendt varig offentlig førtidspension, eller hvis vi vurderer, at din erhvervsevne inden for dit fagområde er nedsat til en tredjedel eller mindre. Hvis din erhvervsevne bliver nedsat, er det vigtigt, at du kontakter os. Ellers ved vi ikke, at du kan have ret til invalidepension.

Du kan se størrelsen af din forsikring på Min pension, hvor du også kan ændre dækningen, der kan udgøre op til 80 pct. af din løn.

Invalidepensionen udbetales månedligt, og indtægter kan blive modregnet i udbetalingen. Modregningsreglerne fastsættes af bestyrelsen og fremgår af forsikringsbetingelserne, som du finder på Min pension

Hvis du modtager invalidepension, fortsætter P+ med at indbetale til din pensionsopsparing.

Udbetalingen af invalidepension stopper, hvis du får erhvervsevnen tilbage og senest, når du fylder 68 år, hvor du begynder at få udbetalt din alderspension.

Hvis du var erhvervsudygtig ved optagelsen i P+, har du ikke ret til varig invalidepension, hvis der er sammenhæng med de lidelser, som du havde, da du blev optaget i P+.