IconForsikringer 

Karensregler

Reglerne skal forhindre spekulation mod P+ og dermed medlemmerne i pensionskassen.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med P+ Livscyklus. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Din pensionsaftale er omfattet af regler om karens for at undgå spekulation mod P+ og dermed medlemmerne af pensionskassen. Reglerne gælder ved:

  • optagelse i pensionskassen
  • genoptagelse af bidragsbetaling
  • tilvalg af forsikringsdækninger, depotsikring og udbetalingssikring
  • forhøjelse af forsikringsdækninger.

Du kan læse om reglerne for karens nedenfor og du kan læse mere i forsikringsbetingelserne

Ved optagelse i P+ er standarddækningerne omfattet af karensregler, indtil du har indbetalt pensionsbidrag til P+ i en sammenhængende periode på to år. For individuelle medlemmer er karensperioden på fire år.

 

Karensreglen betyder, at hvis du dør eller bliver invalid og der en direkte eller indirekte sammenhæng med din helbredsmæssige tilstand, da du blev optaget i P+, så bortfalder din forsikringsdækning.

 

Ønsker du højere dækninger end standard, se regler for Karens ved tilvalg og forhøjelse af forsikringsdækninger, depotsikring og udbetalingssikring nedenfor.

Hvis du genoptager indbetalingen efter en periode, hvor du har været hvilende medlem og derfor ikke har været forsikret, får du automatisk standarddækninger, som er omfattet af karensperiode, indtil du har indbetalt pensionsbidrag til P+ i en sammenhængende periode på to år.

 

Karensreglen betyder, at hvis du dør eller bliver invalid og der en direkte eller indirekte sammenhæng med din helbredsmæssige tilstand, da du blev genoptaget i P+, så bortfalder din forsikringsdækning.

 

Ønsker du højere dækninger, se regler for Karens ved tilvalg og forhøjelse af forsikringsdækninger, depotsikring og udbetalingssikring nedenfor.

Hvis du tilvælger eller forhøjer forsikringsdækninger, depotsikring eller udbetalingssikring, dækkes ikke eksisterende diagnoser og lidelser.

 

Det betyder, at den tilvalgte forsikringsdækning ved død og invaliditet bortfalder, hvis der er en direkte eller indirekte sammenhæng med en diagnose eller lidelse, som du allerede havde, da du tilvalgt forsikringsdækningen. Ved forhøjelse af forsikringsdækninger, er det kun forhøjelsen, der bortfalder. Dækningen vil være som før forhøjelsen.

 

Hvis udbetalingssikringen tilvælges inden depotsikringen ophører, er den ikke omfattet af karensregel.

Hvis du ved optagelse eller genoptagelse af indbetalingen til P+ overfører din tidligere arbejdsgiverpension med tilsvarende forsikringsdækninger, kan ancienniteten herfra eventuelt blive regnet med i karensperioden.