IconForsikringer 

Dødsfaldssum

Sikrer dine nærmeste pårørende et engangsbeløb, hvis du dør.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med P+ Livscyklus. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Hvis du dør, inden du er fyldt 68 år, og inden du begynder at få udbetalt din alderspension, kan dine nærmeste pårørende få udbetalt et engangsbeløb på op til otte gange din årsløn.

Du kan løbende ændre størrelsen af forsikringen, eller hvem du ønsker, der skal have udbetalingen. Der er ingen begrænsninger for, hvem du kan indsætte som begunstiget. Vil du ændre begunstigelse, skal ud udfylde og indsende denne blanket

Forsikringen stopper, når du begynder at få udbetalt din alderspension og senest, når du fylder 68 år.