IconGeneralforsamling 

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen i 2024 afholdes den 3. april kl. 16.30 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København.

Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt til P+'s generalforsamling 2024 her

Afgiver man fuldmagt, opfordrer vi til, at man gør det elektronisk.
Det bliver muligt at afgive instruktionsfuldmagt fra den 18. marts.
Ønsker du at trække en fuldmagt tilbage, skal du sende en mail til generalforsamling@pplus.dk 

Deadline for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 2. april kl. 23.59.

Valg til bestyrelsen
I år er der valg til P+’s bestyrelse, hvor medlemmerne af pensionskassen skal vælge 4 bestyrelsesmedlemmer ved urafstemning. De opstillede kandidater skal præsenteres på generalforsamlingen.

For at kunne stille op som kandidat til bestyrelsesvalget skal du have 25 stillere, der alle skal være medlem af pensionskassen. Stillerne skal skriftligt give deres samtykke til, at de bakker op om dit kandidatur. Dette kan ske på e-mail.

Udover valg af 4 bestyrelsesmedlemmer skal der også vælges ny formand efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse på baggrund af fælles indstilling fra Djøf's og IDA's bestyrelser. Valg af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen. 

Formandskandidat
På baggrund af fælles indstilling fra Djøf's og IDA's bestyrelser indstiller bestyrelsen Lars Bo Bertram som ny formandskandidat. Lars er p.t. adm. direktør i BankInvest, og senere på året tiltræder han som adm. direktør for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande).

Bestyrelsens kandidater
Udover formanden skal bestyrelsen, jf. vedtægten, indstille 4 kandidater til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Katrine Ehnhuus, Peter Falkenham, David Lando og Helle Munk Ravnborg.

Katrine, Peter og Helle er siddende bestyrelsesmedlemmer, mens David indstilles som nyt medlem i stedet for Peter Løchte Jørgensen, der efter 11 år i bestyrelsen har valgt ikke at genopstille. 

Med indstilling af de 4 kandidater sikrer bestyrelsen, at den samlede bestyrelse har de nødvendige kvalifikationer samt viden og erfaring om pensionskassens risici til at sikre en forsvarlig drift af pensionskassen. Med indstillingen sikres også kontinuitet.

Kandidater opstillet af medlemmer
I skrivende stund har vi modtaget følgende kandidater: Marie Aasøe, Anders Lyngaa Kristoffersen og Amanda Koefoed Simonsen.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal pensionskassen – udover samtykke fra de 25 stillere – have tilsendt et billede af dig sammen med en tekst, der forklarer om dig og din baggrund for at stille op til bestyrelsen. Din præsentation må fylde op til 250 ord. Rammerne for teksten sender vi dig, når du har henvendt dig med henblik på at stille op. Billede og præsentation bliver offentliggjort på P+’s hjemmeside. Du vil også blive tilbudt at lave en kandidatvideo, der kan underbygge din præsentation. Videoen bliver ligeledes offentliggjort på P+’s hjemmeside, ligesom du selv kan dele videoen på dine sociale medier.

Deadline for anmeldelse af kandidatur er på generalforsamlingen den 3. april, hvor alle kandidater skal præsenteres. Vi opfordrer til, at man anmelder sit kandidatur så tidligt som muligt og senest den 22. marts, hvis man vil have lavet en kandidatvideo, der er klar inden generalforsamlingen.

I henhold til Lov om forsikringsvirksomhed stilles der både individuelle krav til det enkelte bestyrelsesmedlem og kollektive krav til den samlede bestyrelse, som du kan læse om her

Ønsker du at anmelde dit kandidatur, skal du sende en e-mail til generalforsamling@pplus.dk

Foreløbig dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år
  2. Forelæggelse af årsrapport 2023 til godkendelse
  3. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen
  5. Godkendelse af bestyrelsesformand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

*Det bemærkes, at der alene sker præsentation af kandidater til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen sker efter generalforsamlingen ved urafstemning. 

Vigtige datoer
3. april: P+’s generalforsamling, hvor bestyrelseskandidaterne præsenterer sig.
8. april: Valgportalen åbner.
22. april: Valgportalen lukker.
23. april: Ny bestyrelse forventes offentliggjort på hjemmesiden.
29. april: Der afholdes forventeligt konstituerende bestyrelsesmøde for den valgte bestyrelse.

Vi opdaterer løbende siden med information.

Du kan downloade fuldmagt til bestyrelsen her

 

Du kan downloade fuldmagt til tredjemand her

Læs mere om, hvordan den delvis elektroniske generalforsamling afvikles her

Det er vigtigt, at den enhed, som du deltager i generalforsamlingen fra, opfylder nedenstående krav. Det gælder både ved fysisk fremmøde og elektroniske deltagelse. 

 

PC og Android
Generalforsamlingsportalen fungerer i browserne Edge, Chrome, Firefox og Opera. 

 

Apple
Generalforsamlingsportalen fungerer i de 4 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 13, 14, 15 og 16). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke opdaterer til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.

 

Internetforbindelse
Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at gå en god transmission.

Deltager du ved fysisk fremmøde, skal du møde op på Tivoli-hotellet. Når du ankommer, skal du logge på generalforsamlingsportalen for at registrere din ankomst og kunne afgive din stemme. Derfor et det vigtigt, at du medbringer en smartphone, tablet eller bærbar PC. Husk at lade op på forhånd. Har du ikke en smartphone, tablet eller PC, stiller pensionskassen en tablet til rådighed. 

 

Skriv til generalforsamling@pplus.dk, hvis du vil låne en tablet.

Deltager du elektronisk, foregår det fra generalforsamlingsportalen. Du skal være logget ind på portalen for at deltage i generalforsamlingen og kunne afgive din stemme. Har du afgivet fuldmagt, kan du ikke stemme.