IconForstå begreberne 

Find din kontributionsgruppe

Alle pensionsordninger med gennemsnitsrente er opdelt i kontributionsgrupper i henhold til Finanstilsynets kontributionsbekendtgørelse. Hvis du har en pensionsordning med markedsrente, tilhører du ikke en kontributionsgruppe.

Reglerne skal sikre, at der ikke sker en urimelig og systematisk omfordeling mellem medlemmerne. Det vil sige, at medlemmer i de enkelte kontributionsgrupper deler over- og underskud inden for forskellige elementer som afkast, levealder, sandsynlighed for invaliditet og omkostninger. 

Sådan læser du din kontributionsgruppe
Din kontributionsgruppe afhænger af, hvilket regulativ du tilhører, herunder hvilken rente-, risiko- og omkostningsgruppe du tilhører.

Din kontributionsgruppe består af fire bogstaver: 

Bogstav Forklaring
1. bogstav Rentegruppe
2. bogstav Risikogruppe for død
3. bogstav Risikogruppe for invaliditet  
4. bogstav Omkostningsgruppe 

 

 

Du kan finde kontributionsgrupper for din pensionsordning på Min pension. Gå ind under fanen Medlemskab og scroll ned til afsnittet Dine oplysninger. Her fremgår dine kontributionsgrupper.

Her kan du læse mere om kontributionsgrupper for din pensionsordning: