Hero graphic
IconForstå begreberne 

Find din kontributionsgruppe

Alle pensionsordninger, bortset fra markedsrenteprodukter, er opdelt i kontributionsgrupper i henhold til Finanstilsynets kontributionsbekendtgørelse.

Reglerne skal sikre, at der ikke sker en urimelig og systematisk omfordeling mellem medlemmerne. Bonussatserne fastsættes for hver enkelt kontributionsgruppe. Der findes rente-, risiko- og administrationsgrupper.

På pensionsoversigten på Min pension kan du se kontributionsgruppe for din pensionsordning. Du kan også læse mere på de næste sider alt efter din tidligere pensionskasse, P+, tidligere JØP eller P+, tidligere DIP.