Den samlede pension (= beregnet pension) består af en grundlagspension og en tillægspension, hvor grundlagspensionen er forsigtig fastsat, og tillægspensionen er beregnet på mere realistiske forudsætninger. De realistiske forudsætninger giver en højere pension, og det er denne pension, der vises på pensionsoversigten.  

I den samlede pension er der typisk indregnet en højere rente (beregningsrente) end renten på grundlagspensionen. Det betyder, at for at det kan ske en stigning i pensionerne, skal den samlede bonus overstige det, som allerede er indregnet i pensionen. Disse forudsætninger kan ændres af bestyrelsen.

Følgende pensionsordninger har alene grundlagspension: Pensionsordninger i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1, P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2.