IconBegreber i din pension 

Kronedækning og procentdækning

Forsikringsdækninger, som bliver udbetalt hver måned ved sygdom og dødsfald, kan fastsættes enten som en kronedækning eller procentdækning af alderspensionen.

Læs mere om dine muligheder for krone- og procentdækning på de forskellige produkter her

Kronedækning kan vælges på følgende pensionsordninger:

• P+ Regulativ 2019
• P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2
• P+ regulativ 2006, tidligere DIP Regulativ 4

Når du vælger en kronedækning, fastsætter du størrelsen på forsikringsdækningen som et årligt beløb. Det er størrelsen på den beregnede pension, som fastsættes. Den beregnede pension består af både grundlagspension og tillægspension. Bonus anvendes til at udbetale tillægspension og fremgår af bonusbestemmelserne, Politik for bonus og særlige bonushensættelser. Du finder dokument under aftalegrundlag for pensionsordning her

Når du vælger en kronedækning, bliver grundlagspensionen fastsat som en procentdækning af alderspensionen ud fra forholdet mellem dækninger på den beregnede pension. Forholdet justeres løbende i forbindelse med udviklingen på pensionsordningen og kan medføre, at grundlagspension justeres på en eller flere andre dækninger eller alderspensionen.

Kronedækninger, der ikke er under udbetaling, reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Reguleringen kan påvirke størrelsen af de dækninger, der ikke er kronedækninger og alderspensionen.

Hvis du modtager midlertidig eller varig invalidepension, sker der ikke en årlig regulering af de kronedækninger, der ikke er under udbetaling.

Når en kronedækning overgår til at blive udbetalt, vil den udbetalte beregnede pension løbende kunne blive reguleret både i opad og nedadgående retning, som det fremgår af bonusbestemmelserne.

Når du påbegynder udbetaling af alderspension eller overgår til hvilende medlemskab, bliver alle kronedækninger ændret til procentdækninger.

 

Dækningen fastsættes forskelligt alt efter, om du starter udbetaling af den tilknyttede alderspension eller bliver hvilende medlem.

Ved overgang til alderspension kan de tilknyttede forsikringsdækninger ikke fortsætte som kronedækninger. Den beregnede pension på forsikringsdækningen ændres ikke, men i stedet for at fortsætte som kronedækning, bliver den ændret til en procentdækning. Procenten beregnes ud fra forsikringsdækningen og alderspensionen, begge på pensionstidspunktet.

Herefter følger forsikringsdækningen udviklingen af alderspensionen. Det betyder, at forsikringsdækningen kan blive reguleret både i opad- og nedadgående retning, som det fremgår af bonusbestemmelserne.

Ved overgang til hvilende medlemskab kan forsikringsdækning ikke fortsætte som kronedækning. Den beregnede pension på forsikringsdækningen bliver ændret til en procent af den beregnede alderspension ved 68 år. Ved overgang til hvil efter 68 år fastsættes forsikringsdækningerne som en procent af den beregnede alderspension, som du selv kan modtage. På pensionsoversigten vises procentdækningen efter 68 år ved næste hele alder.

 

Procentforholdet på forsikringsdækningerne på de tidligere kronedækninger bliver fastsat efter de regler, der gælder for pensionsaftalen:

P+ Regulativ 2019:
• Invalidepension sættes til 100 pct. af beregnet alderspension. 
• Ægtefællepension - livsvarig og 10-årig sættes til 60 pct. af beregnet alderspension. 
• Børnepension sættes til 20 pct. af beregnet alderspension.

 

P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2:
• Invalidepension sættes til 100 pct. af beregnet alderspension. 
• Ægtefællepension livsvarig og 10-årig sættes til 40 pct. af beregnet alderspension. 
• Børnepension sættes til 20 pct. af beregnet alderspension.

 

P+ Regulativ 2006, tidligere DIP Regulativ 4:
• Invalidepension sættes til 100 pct. af beregnet alderspension. 
• Ægtefællepension livsvarig og 10-årig sættes til 60 pct. af beregnet alderspension. 
• Børnepension sættes til 20 pct. af beregnet alderspension.

Procentdækning betyder, at forsikringsdækningen er fastsat som en procentdel af den beregnede alderspension ved alder 68. Efter 68 år fastsættes procentdækningen af den beregnede alderspension, som du selv kan modtage. På pensionsoversigten vises procentdækningen efter 68 år ved næste hele alder.


Det gælder dog ikke følgende regulativer: P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1, P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 og P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1.

Du kan have fastsat forsikringsdækninger til andre procenter end dem, der gælder i pensionsaftalen. Det kan betyde, at procenten for forsikringsdækning bliver anderledes ved overgang til hvilende medlemskab. Her bliver forsikringsdækningerne fastsat efter de regler, der gælder for pensionsaftalen:


P+ Regulativ 2019:
• Invalidepension sættes til 100 pct. af beregnet alderspension. 
• Ægtefællepension - livsvarig og 10-årig sættes til 60 pct. af beregnet alderspension. 
• Børnepension sættes til 20 pct. af beregnet alderspension.

P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2:
• Invalidepension sættes til 100 pct. af beregnet alderspension. 
• Ægtefællepension livsvarig og 10-årig sættes til 40 pct. af beregnet alderspension. 
• Børnepension sættes til 20 pct. af beregnet alderspension.

P+ Regulativ 2006, tidligere DIP Regulativ 4:
• Invalidepension sættes til 100 pct. af beregnet alderspension.
• Ægtefællepension livsvarig og 10-årig sættes til 60 pct. af beregnet alderspension. 
• Børnepension sættes til 20 pct. af beregnet alderspension.

Det gælder dog ikke for medlemmer omfattet af begrænset dækning, høj opsparing, som er ansat i fleksjob eller lignende, modtager offentlig førtidspension eller er omfattet af følgende regulativer: P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1, P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 og P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1.