Icon

Vurdering af kompetencer

Alle kandidater er blevet tilbudt at blive vurderet af en ekstern part i forhold til Finanstilsynets krav til kompetencer. Du kan læse mere om de kandidater, der har taget imod tilbuddet, nedenfor.

Finanstilsynets krav
I sammensætningen af bestyrelsen må det sikres, at medlemmerne har de kompetencer, der er nødvendige for, at bestyrelsen kan drive selskabet på den bedst mulige måde. Det enkelte medlem skal således bidrage med kompetencer og erfaring, der er relevante for P+, og bestyrelsen skal som kollektiv være kompetent til at fastlægge de overordnede og strategiske rammer for P+.

Af Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens viden og erfaring fremgår det, at den kollektive viden, kompetence og erfaring i bestyrelsen som minimum skal omfatte:

 • Markedskendskab
 • Forståelse af forretningsmodel og strategi
 • Forståelse af ledelsessystemer
 • Forståelse af finansielle og forsikringsmæssige analyser
 • Kendskab til lovmæssige rammer og krav

Heraf er det vores forståelse af Finanstilsynets vejledning, at medlemmernes essentielle kompetence ligger i deres evne til at forstå P+ i konteksten af den danske pensionsbranche.

Bestyrelsen skal desuden mindst have ét bestyrelsesmedlem, som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Endelig skal bestyrelsen have mindst ét medlem, som har konkret erfaring fra ledelse på højt niveau af finansiel virksomhed.

Særlige krav inden for regnskabsvæsen
Ifølge Revisorlovens § 31, stk. 1 skal mindst ét medlem af revisionsudvalget have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Udvalgets medlemmer skal samlet set have kompetencer af relevans for virksomhedens sektor.

Det fremgår af afsnit 3.2 i Erhvervsstyrelsens Vejledning om revisionsudvalg, at det sædvanligvis vil være tilstrækkeligt, hvis kvalifikationerne inden for regnskabsvæsen eller revision er opnået gennem en eller flere af følgende uddannelser eller beskæftigelser i børsnoterede virksomheder, i andre virksomheder af særlig interesse for offentligheden, eller i virksomheder, der følger tilsvarende regler for regnskabsaflæggelse:

 • ledelsesansvar for aflæggelse af årsregnskaber opnået som økonomidirektør
 • ansvar fra ledelse af en intern revisionsfunktion
 • erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg
 • anden erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber
 • godkendelse til at foretage revision af regnskaber (statsautoriseret eller registreret revisor), eller andre tilsvarende kvalifikationer
 • anden tilsvarende relevant erfaring.

Ovennævnte kvalifikationer kan være opnået gennem arbejde i Danmark eller i udlandet og bør tidsmæssigt mindst have omfattet et fuldt regnskabsår.

Det centrale i vurderingen af kompetencerne er, om den pågældende har tilstrækkelig kendskab til krav til regnskabsaflæggelse og/eller gennemførelse af revision i virksomheder svarende til den pågældende virksomhed.

Vurdering i forhold til Finanstilsynets krav baseret på benchmarking og interviews

Helle Munk Ravnborg, cand. techn.soc., ph.d., seniorforsker DIIS  

Betydelig erfaring:

 • ESG
 • Forståelse for medlemsorganisation

Nogen erfaring:

 • Generel selskabsledelse
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Pensionsforretning

Åse Kogsbøll, cand.jur., tidl. sekretariatschef Unipension

 

Betydelig erfaring:

 • Pensionsmarkedet
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Forståelse for medlemsorganisation

Nogen erfaring:

 • Pensionsforretning
 • Generel selskabsledelse
 • ESG
 • Teknologi, systemer og digitalisering
 • Regnskab og revision
 • Likvide investeringer

Peter Falkenham, cand.polyt., bestyrelsesformand Forca m.m.

Revisionskyndig kandidat

 

Betydelig erfaring:

 • Pensionsmarkedet
 • Generel selskabsledelse
 • Revision
 • Teknologi, systemer og digitalisering
 • Likvide investeringer
   Nogen erfaring:
 • Pensionsforretning
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Forståelse for medlemsorganisation
 • Regnskab og økonomistyring
 • Risikostyring
 • ESG

Peter Løchte Jørgensen, cand.scient.oecon, ph.d. i finansiering, professor Aarhus Universitet

 

Betydelig erfaring:

 • Risikostyring
 • Likvide investeringer
 • Pensionsforretning

Nogen erfaring:

 • Pensionsmarkedet
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Generel selskabsledelse
 • Illikvide investeringer
 • ESG
 • Regnskab og økonomistyring

Heidi Birkler, Master International Business, lektor Erhvervsakademi SydVest

 

Betydelig erfaring:

 • Teknologi, systemer og digitalisering

 

Nogen erfaring:

 • Forståelse for medlemsorganisation
 • Generel selskabsledelse
 • Regnskab og økonomistyring
Michele Marques Fejø, cand.polit, Breach Manager TDC  

Betydelig erfaring:

 • Teknologi, systemer og digitalisering
 • Forståelse for medlemsorganisation

Nogen erfaring:

 • Generel selskabsledelse
 • Regnskab og økonomistyring
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Risikostyring
 • ESG
Katrine Ehnhuus, cand.scient.pol og Master i International udvikling og miljø/klima, ansat i Rigsrevisionen   

Betydelig erfaring:

Under udarbejdelse

 

Nogen erfaring:

Under udarbejdelse

Thomas Damsgaard Tørsløv, ph.d. i økonomi, økonom i tænketanken Kraka  

Betydelig erfaring:

 • Regnskab og økonomistyring
 • ESG
 • Forståelse for medlemsorganisation

 

Nogen erfaring:

 • Teknologi, systemer og digitalisering
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Pensionsmarkedet
Kenneth Karlsson, civilingeniør med ph.d. i energiplanlægning, Senior Project Manager ved IVL Svenska Miljöinstitutet  

Betydelig erfaring:

Under udarbejdelse

 

Nogen erfaring:

Under udarbejdelse