Hero graphic

Retningslinjer

Her kan du læse retningslinjerne for afholdelse af generalforsamling i P+.

Deltagerregistrering på hjemmesiden
Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, opfordres til at tilmelde sig her på hjemmesiden. Vi opfordrer til at printe tilmeldingen og medbringe den på generalforsamlingen, det gør registreringen lettere.

Fuldmagter
Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan afgive stemme ved fuldmagt. Fuldmagtshaveren, der kan være et andet tilstedeværende medlem, kan have fuldmagt fra flere ikke-tilstedeværende medlemmer. Der er ikke begrænsninger i det antal fuldmagter, som en fuldmægtig kan medbringe.

Du kan enten give fuldmagt elektronisk, eller du kan downloade en fuldmagtsformular fra hjemmesiden. Skriftlige fuldmagter bedes indsendt til P+ senest 2 dage inden generalforsamlingens afholdes. Dette letter udlevering af stemmeenheder på generalforsamlingen. Det er ikke en betingelse for at anvende fuldmagten på generalforsamlingen, at den er indsendt på forhånd.

Taletidsregler og generelle retningslinjer på generalforsamlingen
Bestyrelsen vil anmode dirigenten om at stille forslag om, at generalforsamlingen godkender følgende taletidsregler:

Taletid for indlæg efter, at et punkt på dagsordenen er forelagt af bestyrelse eller administration:

  • Hver taler kan få 8 minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen. Taletiden fordeles med 4 minutter til første indlæg og herudover 2 gange 2 minutters taletid.
  • Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst 6 minutters taletid og efterfølgende at svare på spørgsmål i højst 2 gange 2 minutter.
    Formålet med taletidsregler er både at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen.

Generelle retningslinjer:

  • Der må ikke ryges under generalforsamlingen, og mobiltelefoner skal være sat på lydløs.
  • Der kan indlægges pauser efter dirigentens skøn.
  • Indlægsholdere kan efter aftale med dirigenten ledsage indlæg med enkelte elektroniske overhead-præsentationer. Præsentationerne skal udfærdiges i PowerPoint eller tilsvarende almindeligt udbredt program, og det henstilles, at præsentationerne fremsendes pr. e-mail eller på lagringsmedie til P+’s administration senest 2 dage før generalforsamlingen.
  • P+’s generalforsamlinger er åbne for pressen.
  • Journalister, fotografer og andre repræsentanter for pressen, der ønsker at referere eller fotografere begivenheden med henblik på offentliggørelse, skal akkrediteres ved henvendelse til P+’s administration forud for generalforsamlingen.
  • Generalforsamlingen må ikke optages hverken på lyd- eller billedmedie. Der må ikke anvendes blitz eller lignende. Pressens repræsentanter skal i øvrigt følge de anvisninger, som gives af P+ eller dirigenten.