Icon

Generalforsamling 2022

P+ afholder generalforsamling torsdag den 7. april 2022 kl. 16.30 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København.

Fristen for indsendelse af medlemsforslag er onsdag den 23. februar 2022.

Foreløbig dagsorden:

1: Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
2: Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3: Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4: Forslag fra bestyrelse eller medlemmer af pensionskassen.
5: Godkendelse af P+'s lønpolitik.
6: Valg af revisorer.
7:Eventuelt.