Hero graphic

Generalforsamling 2021

Dato for generalforsamlingen i 2021 er tirsdag den 6. april 2021.

Foreløbig dagsorden:
a. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
c. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
d. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
f.  Valg af revisorer.
g. Eventuelt.

Frist for indsendelse af medlemsforslag til optagelse på dagsordenen er mandag den 22. februar. Medlemsforslag skal fremsættes skriftligt. 

Endelig dagsorden, mulighed for tilmelding og yderligere information følger og vil blive annonceret i nyhedsmail, e-Boks og på siden her.