Icon

Generalforsamling 2021

Vi holder generalforsamling tirsdag den 6. april kl. 16.30.

Tilmeld dig og afgiv fuldmagt her

Som følge af COVID-19 har bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen i 2021 som udgangspunkt afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Dette er i henhold til bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, som tillader, at generalforsamlingen afholdes enten fuldstændig eller delvist elektronisk, selvom dette ikke er optaget i vedtægten. 

En elektronisk generalforsamling giver medlemmer i hele landet mulighed for at deltage, og det er vi glade for. Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen også kan afvikles fysisk, og hvis dette bliver en mulighed, vil den blive afholdt som en delvist elektronisk generalforsamling. Det vil sige, at du som medlem i så fald vil få mulighed for at vælge, om du vil deltage på generalforsamlingen fysisk eller elektronisk. Det vil fremgå på denne side, om det bliver muligt at deltage fysisk, og vi vil kontakte dig, hvis du har tilmeldt dig. 

Foreløbig dagsorden:
a. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
c. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
d. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
f.  Valg af revisorer.
g. Eventuelt.

Frist for indsendelse af medlemsforslag til optagelse på dagsordenen er mandag den 22. februar. Medlemsforslag skal fremsættes skriftligt og sendes til generalforsamling@pplus.dk 

Endelig dagsorden, mulighed for tilmelding og yderligere information følger og vil blive annonceret i nyhedsmail, e-Boks og på siden her. 

Du kan afgive elektronisk fuldmagt via tilmeldingssystemet, eller du kan downloade en fuldmagt nedenfor. Udfyldte fuldmagter skal sendes til vpinvestor@vp.dk 

Fuldmagt Til Bestyrelsen

Fuldmagt Til Tredjemand