Hero graphic

Ny dato for generalforsamling 2020
Bestyrelsen har fastsat en ny dato for den ordinære generalforsamling, som bliver afholdt onsdag den 19. august kl. 16.00.

Årets ordinære generalforsamling bliver pga. COVID-19 og forsamlingsforbuddet afholdt elektronisk. Det betyder, at du skal deltage i generalforsamlingen via enten PC/Mac, tablet/iPad eller smartphone, og du desværre ikke kan møde op fysisk til generalforsamlingen i 2020.

Bestyrelsen kan ifølge bekendtgørelse nr. 396 af 8. april 2020 om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på Finanstilsynets område i forbindelse med COVID-19 træffe beslutning om, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i vedtægten.

Tilmelding 
Vi åbner for tilmelding her på siden den 22. juni 2020, og du vil modtage en indkaldelse på mail eller i din e-Boks senest den 23. juni 2020.


SÅDAN FORGÅR DEN ELEKTRONISKE GENERALFORSAMLING

Man kan deltage i generalforsamlingen via en generalforsamlingsportal, eller man kan følge generalforsamlingen via livestreaming. Livestreamingen vil ikke være tilgængelig efter generalforsamlingens afslutning. Der vil blive lavet en lydfil til brug for udarbejdelse af referatet, som bliver slettet, når referatet er offentliggjort på hjemmesiden.

Som følge af aflysningen af generalforsamlingen den 16. april 2020 bortfaldt alle tilmeldinger og afgivne fuldmagter. Du skal derfor tilmelde dig og/eller afgive fuldmagt på ny.

 

Bestyrelsen opfordrer til, at du afgiver fuldmagt - enten til bestyrelsen eller tredjemand – på forhånd, selvom du deltager i generalforsamlingen. På den måde har du gjort din stemme gældende, hvis du oplever tekniske problemer under generalforsamlingen.  

Deltag og afgiv stemme via generalforsamlingsportal
Du tilmelder dig generalforsamlingen, som du deltager i via generalforsamlingsportalen. Du afgiver ligeledes din stemme via portalen, ligesom du har mulighed for at skrive indlæg undervejs i generalforsamlingen.

 

Afgiv fuldmagt og deltag via generalforsamlingsportal
Du tilmelder dig generalforsamlingen, som du deltager i via generalforsamlingsportalen. Du har ikke mulighed for at stemme, da du har afgivet fuldmagt, men du har mulighed for at skrive indlæg undervejs i generalforsamlingen.

 

Afgiv fuldmagt og følg med via livestreaming
Du afgiver fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Du følger generalforsamlingen via livestreaming, hvilket betyder, at du ikke har mulighed for at skrive indlæg undervejs. Du kan sende indlæg vedrørende årsrapport og bestyrelses- og medlemsforslag til pensionskassen inden generalforsamlingens start.

Det bliver muligt at komme med skriftlige indlæg via generalforsamlingsportalen. De skriftlige indlæg vil blive læst op.

 

Foreløbig dagsorden

  1. Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af pensionskassen.
  5. Valg af revisorer.
  6. Eventuelt.

Denne side opdateres løbende, og endelig dagsorden offentliggøres senest den 5. august.

___________________________________

Der afholdes ordinær generalforsamling i P+ en gang årligt. Alle medlemmer af P+ kan deltage.

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, og det er kun generalforsamlingen, der kan ændre pensionskassens vedtægt og regulativer. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen, ligesom de har taleret, stemmeret og ret til at stille forslag.

Pensionskassens ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af april i København eller på Frederiksberg.