IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

JØP opfører Danmarks første svanemærkede tagboliger

I bebyggelsen Dalhusene omdannes de gamle loftrum til 36 nye tagboliger med udsigt over Vanløse. Svanemærket sikrer boligerne et lavt energiforbrug og et sundt indeklima, hvilket gør dem skræddersyede til fremtidens boligmarked.

19. februar 2020, kl. 11:52

Efterspørgslen på boliger i de større danske byer har de senere år betydet, at de uudnyttede kvadratmeter i eksisterende ejendomme i stigende grad bliver anvendt til tagboliger. Som bygherre har JØP tidligere været involveret i en række tagboligprojekter i København og Århus, og med Danmarks første svanemærkede tagboliger tager pensionskassen det naturlige næste skridt.

Det fortæller investeringsdirektør Mikkel Svenstrup:

”Vi vedligeholder og optimerer løbende vores ejendomsportefølje, blandt andet ved at opføre tagboliger, der sikrer os flere centralt beliggende boligkvadratmeter og nye lejere. I vores arbejde med at skabe det bedst mulige afkast til vores medlemmer er vi også forpligtet på at være fremsynede. Vi skal følge med udviklingen og være opsøgende på nye muligheder, og i den forbindelse vurderer vi, at svanemærkede boliger har et stort potentiale.”

En sund investering
Certificeringen af Dalhusenes nye tagboliger betyder blandt andet, at energiforbruget er lavt, at både byggematerialer og kemiske produkter lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, og at byggeaffaldet sorteres og sendes til recirkulering. Også de nye udearealer opføres i overensstemmelse med Svanemærkets krav, og det er alt sammen med til at skabe en boligløsning skræddersyet til fremtidens behov.

”Svanemærkets krav til kemikalier reducerer miljøbelastningen under produktionen, og mindsker samtidig beboernes eksponering for kemikalier. Vi oplever i stigende grad at boligmarkedet bevæger sig mod boliger, der både er opført med sunde materialer og sunde at opholde sig i, og vi forventer derfor også, at Dalhusenes tagboliger er en sund investering,” siger Mikkel Svenstrup.

Svanemærket byggeri firedoblet på tre år
Allerede i dag ser 6 ud af 10 danskere efter Svanemærket, når de vælger varer, og der er en stigende interesse for svanemærket byggeri. Ifølge en ny statistik fra Nordisk Miljømærkning er antallet af svanemærkede byggerier i Norden firedoblet de seneste tre år.

Og det overrasker ikke Niels Christian Nielsen, kreativ direktør og partner i Arkitektfirma Hune & Elkjær A/S, der er tegnestuen bag de svanemærkede tagboliger:

”Bæredygtighed er fremtiden, også indenfor boligbyggeri. Det er blevet en del af det værdisæt, vi som samfund træffer fremtidens beslutninger ud fra. Svanemærket boligbyggeri giver derfor god mening – både fra et miljø- og klimavenligt perspektiv og fra et økonomisk og bæredygtigt perspektiv. I en svanemærket bolig kan tidens og fremtidens klimabevidste generation leve et sundt liv med indbygget bæredygtighed.”

Moderne gennemlyste boliger
Udover certificeringen med Svanemærket bliver de nye tagboliger kendetegnet af højloftede rum, nye kviste og tagterrasser, der tilsammen skaber gennemlyste, moderne boliger. Samtidig muliggør tagboligprojektet en renovering af bebyggelsens trappeopgange samt nye opholdsarealer med blandt andet cykelskure og haverum.

Fortrinsret for JØP-medlemmer

Som medlem af JØP har du fortrinsret til pensionskassens lejligheder.
Hvis du ønsker at skrive dig op til en bolig, foregår det via portalen Findbolig.nu

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 22. maj 2019