IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

JØP ekskluderer syv oliesandselskaber

Det er ikke foreneligt med Paris-aftalens målsætninger, når selskaber baserer deres forretningsmodel på olie udvundet fra oliesand. Det er konklusionen, efter JØP har gennemgået et større antal klimabelastede selskaber, og syv oliesandselskaber kommer nu på eksklusionslisten.

5. december 2019, kl. 13:07

JØP har vurderet, at forretningsmodellerne i MEG Energy, Athabasca Oil, Canadian Natural Resources, Pengrowth Energy, Cenovus Energy, Suncor Energy og Imperial Oil agerer i strid med JØP’s politik for ansvarlige investeringer, og de syv oliesandselskaber sættes derfor på JØP’s eksklusionslisten. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen, Chef for Ansvarlige Investeringer i JØP:

”Selskabernes forretningsmodeller er så afhængige af udvinding af olie fra oliesand, at det ikke er foreneligt med Paris-aftalens målsætninger. Selskaber, der udvinder olie fra oliesand, har typisk et markant større energiforbrug og CO2-udledning end andre typer olie- og gasudvinding, og derfor har vi i dag tilføjet de syv selskaber i oliesandindustrien til vores eksklusionsliste.”

Resultatet af et større analysearbejde
Eksklusionerne er det seneste resultat af et større analysearbejde, som JØP satte i gang i foråret 2019. Arbejdet indebærer, at der vil blive vurderet knap 70 selskaber, som har en potentiel væsentlig negativ påvirkning på klimaet. Allerede i foråret førte analysearbejdet til eksklusion af otte C02-intensive selskaber, som blandt andet talte store selskaber som ExxonMobil, Glencore og Chevron.

”Eksklusion er det hårdest mulige skridt, vi kan tage. I udgangspunktet forsøger vi via dialog at påvirke virksomhederne til at forholde sig til Paris-aftalen i udviklingen af deres fremtidige forretningsmodeller. Men hvis et selskabs forretning primært er baseret på oliesand, så har vi vurderet, at det er udsigtsløst at gå i dialog med selskabet om at omstille forretningsmodellen,” siger Kirstine Lund Christiansen.

Den systematiske kortlægning fortsættes
JØP vil over de næste måneder fortsætte arbejdet med at vurdere en række selskabers indsats set i forhold til Paris-aftalen. Det sker blandt andet ved at vurdere energiselskaber og cementproducenter, og det kan ifølge Kirstine Lund Christiansen føre til yderligere eksklusioner:

”Vi har et stort ansvar som forvalter af medlemmernes pensioner. Vi er forpligtet til at skabe det bedst mulige langsigtede afkast og samtidig være en ansvarlig investor. I dag er klimaet en faktor, som man bliver nødt til at forholde sig til som ansvarlig investor, og derfor arbejder vi systematisk på at kortlægge og handle på de risici, vi er eksponeret for.”

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 26. august 2019