IconNyheder / pressemeddelelser 

Vi respekterer vores medlemmers privatliv

Sagsbehandlingen i P+ bygger på gensidig tillid mellem rådgivere og medlemmer.

26. august 2020, kl. 11:49

I medierne har der den seneste tid floreret flere historier om danskere, der er blevet overvåget af deres pensionsselskab i forsøg på at afsløre svindel med forsikringerne.

I P+ overvåger vi ikke vores medlemmer. Vores sagsbehandling bygger på tillid mellem rådgiver og medlem samt fagligt kompetente udredninger.

Det fortæller afdelingschef i P+’s medlemsafdeling, Linda Ankerstjerne:

”Vi vurderer og afgør alle vores pensions- og forsikringssager på baggrund af informationer fra medlemmerne selv samt indsigt i journaler og sagsakter fra relevante instanser, som fx læger, jobcentre eller psykologer. Naturligvis med medlemmets samtykke. Alt andet ville være et tillidsbrud.”

Som pensionskasse ønsker P+ at give medlemmerne tryghed i en konsistent og gennemsigtig sagsbehandling, hvor principperne for at træffe afgørelser er de samme på tværs af sager.