IconNyheder / pressemeddelelser 

Urolig start på investeringsåret 2022

Første kvartal var præget af uroen på markederne og endte med negativt afkast. På sigt har P+ dog leveret et tilfredsstillende resultat til medlemmerne.

25. april 2022, kl. 13:00


Krig, energikrise, inflation og rentestigninger. Starten på 2022 har været kendetegnet af et sammenfald af begivenheder, der alle indvirkede negativt på de finansielle markeder. Det kan ses på afkastet for første kvartal, der endte på -4,4 pct.

”Første kvartals afkast led først og fremmest under krigen i Ukraine, der medførte stigende energi- og råvarepriser og øgede usikkerheden på de finansielle markeder. Centralbankernes intentioner om at stramme pengepolitikken efter en lang periode med lempelser ramte også markederne og øgede frygten for stigende renter. Og så resulterede Kinas nultolerancepolitik overfor de seneste Covid19-udbrud i nedlukkede byer og produktionsstop, der igen har førte til leveringsproblemer i forsyningskæderne. Resultatet er stigende inflation og faldende forventninger til de kommende års vækst, hvilket sætter sig i markederne,” siger investeringsdirektør i P+ Kåre Hahn Michelsen.

Hør Kåre Hahn Michelsen fortæller mere om uroen på de finansielle markeder her.

Den finansielle uro har dog periodisk også medført store positive udsving på markederne, fx på energipriserne.

”Der har været meget omtale af krigen i Ukraines effekt på energi- og råvarepriserne, der er steget kraftigt. Her er det dog vigtigt at få med, at der også har været tale om perioder med store fald i priserne. I løbet af en enkelt uge af marts blev den årlige stigning i gaspriserne fx opgjort til 1200 pct., mens stigningen aktuelt ligger på omkring 245 pct. Det illustrerer meget godt, at uroen både kan trækker markederne op og ned, ” forklarer Kåre Hahn Michelsen.

Husk at tænke langsigtet
Selvom investeringsåret 2022 er kommet skidt fra start, er det vigtigt at huske, at 2021 resulterede i et historisk højt afkast. På den lange bane forventes de aktuelle udsving således ikke at være afgørende for afkastet til medlemmerne.

”I en tid med uro skal vi huske på, at pension er en langsigtet investering. Hvis vi udvider perspektivet og fx ser på vores samlede afkast for de seneste to kvartaler, går vi i nul. Og set over de seneste 12 måneder lander vi også et tilfredsstillende afkast på 6,2 pct.,” pointerer Kåre Hahn Michelsen og forsætter:

”En periode med kursfald er ikke nødvendigvis en katastrofe på længere sigt. Udsvingene er en del af det at investere – og en del af prisen for at få et højere afkast over tid.”

Forsat positive forventninger til 2022
I investeringsafdelingen forventer man således stadig, at investeringsåret 2022 kan give et tilfredsstillende resultat.

”De finansielle markeder har efterhånden absorberet slaget fra de negative begivenheder i første kvartal. Og selvom markederne stadig kan rammes af afledte effekter af den stigende inflation, forventer vi, at de stabiliserer sig en smule fremover. Hvis inflationen skulle vedblive med at være et problem, ville det fx kræve at energipriserne forsatte deres store stigninger – og det vurderer vi ikke som et realistisk scenarie. Hvad angår det samlede investeringssår 2022 er vi således stadig forsigtigt positive – om end usikkerheden fortsat er stor.” 

Du kan følge med i det månedlige afkast i P+ her.