IconNyheder / pressemeddelelser 

Tilfredsstillende resultat for 2020

Trods finansielt stormvejr leverede P+ i 2020 et afkast på 6,6 pct. Forventningerne til 2021 er positive.

18. januar 2021, kl. 09:59

Efter et turbulent og uroligt år endte investeringsporteføljen P+ Balance med at levere et afkast på 6,6 pct. til medlemmerne i 2020. Og set i lyset af markedets nedsmeltning tilbage i marts betegner investeringsdirektør i P+ Kåre Hahn Michelsen afkastet som tilfredsstillende:

”Da markederne var hårdest ramt af COVID-19-krisen i marts, lå vores afkast helt nede omkring minus 17 pct. Heldigvis var nedsmeltningen kortvarig, og allerede fra april kunne vi konstatere en kraftigt opadgående kurve i markedet. I august gik årets samlede afkast for første gang tilbage i plus siden COVID-19-krisen ramte, og samlet set er vi derfor godt tilfredse med at komme ud af 2020 med et afkast på 6,6 pct.”

Et godt år for aktier
Årets afkast betyder, at medlemmernes pensioner i 2020 blev øget med næsten 10 milliarder kroner. Fortjenesten blev hentet på tværs af porteføljen, hvor samtlige aktiver bidrog positivt til afkastet. De reale aktiver virkede stabiliserende undervejs, hvor ejendomsporteføljen eksempelvis præsterede et flot afkast på 9,18 pct. Især aktier viste sig dog at være udslagsgivende for årets samlede afkast.

”Aktierne leverede hele 11,43 pct., hvilket er imponerende i betragtning af, at netop aktiemarkedet var hårdest ramt i marts. Aktiemarkedet reagerede dog overraskende hurtigt og positivt på, at man politisk i udstrakt grad valgte at holde hånden under samfundsøkonomierne. Som resultat har aktier overordnet set præsteret utroligt flot i 2020,” siger Kåre Hahn Michelsen. Han forsætter:

”I bagklogskabens lys kunne vi selvfølgelig have investeret massivt i aktier, da markedet ramte bunden. Som ansvarlig pensionskasse er det dog begrænset, hvor stor en del af medlemmernes risiko vi kan tillade os at lægge i aktiemarkedet. Da uroen på markedet var størst, holdt vi hovedet koldt. Vi udnyttede de markedsmuligheder, der uvilkårligt opstod, hvilket blandt andet betød, at vi købte op i aktier, da kurserne var lave. Vores indgående arbejde med risikostyring har desuden betydet, at vi har hævet vores risikoniveau i løbet af året. Fremover forventer vi således at kunne tage lidt mere risiko – vel og mærke uden at det går ud over robustheden og bredden i vores portefølje.”

Positive forventninger til 2021
Trods det finansielle stormvejr i 2020 er forventningerne til 2021 positive. De aktuelle nedlukninger skaber stadig usikkerhed, men i takt med at COVID-19-vaccinerne udrulles, øges optimismen på markederne. Det fortæller Kåre Hahn Michelsen:

”2021 er startet godt. Markederne har taget godt imod de effektive vacciner og understøttes fortsat af politiske hjælpepakker og en meget lempelig pengepolitik fra centralbankerne. Alligevel må COVID-19 stadig forventes at skabe uro og sårbarhed i markedet i første halvdel af året. I takt med at markederne vender, forventer vi dog en vis ketchupeffekt, der vil føre til et markant løft i virksomhedernes indtjening og en fremgang i den global økonomi. Udfordringerne til trods har vi derfor positive forventninger til det kommende år.”