IconNyheder / pressemeddelelser 

Stigende afkast trods COVID-19

Markedet reagerer positivt på hjælpepakker, faldende smittetal og begyndende genåbninger.

14. maj 2020, kl. 08:40COVID-19-pandemien har resulteret i historiske kursfald, men finansmarkederne har taget godt imod de politiske hjælpepakker og centralbankernes koordinerede indsats, og den seneste tid er den nedadgående kurve udskiftet med en opadgående. Det fortæller investeringsdirektør i P+, Kåre Hahn Michelsen:

”Markedet har reageret meget positivt på, at man i udstrakt grad har valgt at holde hånden under samfundsøkonomierne. Samtidig ser vi i øjeblikket, at pandemien udvikler sig mindre negativt end frygtet. De faldende smittetal på verdensplan har fået flere lande til at påbegynde en gradvis og forsigtig genåbning af økonomien, hvilket også afspejler sig på finansmarkederne, hvor især aktier er steget kraftigt, siden de ramte bunden i marts.”

P+ holder fast i investeringsstrategien
Også de positive medicinske forsøg og håbet om en snarlig vaccine har sat sig positive spor i markedet, men alligevel advarer Kåre Hahn Michelsen om at male et alt for rosenrødt billede:

”Ligesom især aktiemarkedet reagerede tidligt på pandemiens negative udvikling i februar og marts, er det vores vurdering, at finansmarkederne i øjeblikket tager forskud på den positive udvikling. Vi er tydeligvis på vej ind i en mere normal hverdag globalt set, men i investeringsafdelingen er vi samtidig skeptiske over for markedets overraskende hurtige reaktion. Vi forventer ikke store kursfald fremadrettet, men markedet kan stadig reagere periodevist negativt på dårlige nyheder, og vi er derfor i første omgang afventende ift. at lave nye investeringer.” Han forsætter:

”Pension er en langsigtet investering, og vores strategi om at holde hovedet koldt og blive i markedet indtil stigninger kom, har vist sig at være meget effektfuld. I den kommende tid vil vi derfor fortsætte med at have det lange lys på i forhold til vores investeringer, da jeg er overbevist om, at det vil komme vores medlemmer til gode.”

Afkastet steg markant i april
Som følge at finansmarkedernes optimisme steg porteføljeafkastet i P+ med 4,3 pct. i april. Efter de store kursfald i februar og marts betyder det, at det akkumulerede afkast for 2020 ved udgangen af april lå på -8,4 pct. Det fortæller Kåre Hahn Michelsen:

”De første måneder af 2020 har været som et oprørt hav med historisk store udsving på markedet, og vores afkast på -8,4 pct. skal også ses i det lys. Negative afkast er selvfølgelig aldrig tilfredsstillende, men vi har stor tiltro til, at vi vil indhente det tabte over tid.”

Du kan følge med i det månedlige afkast i P+ her.