IconNyheder / pressemeddelelser 

Se eller gense debatmødet

Debatmødet forud for bestyrelsesvalget gjorde medlemmerne klogere på kandidaterne og deres blik på fremtidens P+.

24. marts 2021, kl. 12:56

Tirsdag den 23. marts bød finansjournalist Anne Louise Houmann velkommen til digitalt debatmøde mellem kandidaterne til bestyrelsesvalget i P+. Over 400 medlemmer havde valgt at deltage i debatmødet, og flere havde også benyttet sig af lejligheden til at stille spørgsmål til kandidaterne.

Debatten var præget af gode indlæg og en god tone kandidaterne imellem. Desuden havde alle kandidater en meget konstruktiv tilgang til både debatten og bestyrelsesarbejdet. Det fortæller P+’s formand Anders Eldrup:

”I P+ har vi set frem til at afvikle et debatmøde med hele ni kandidater, og jeg håber, at arrangementet har gjort vores medlemmer klogere på, hvordan de enkelte kandidater kan bidrage til P+ i fremtiden. Samtidig er jeg stolt af den gode debatkultur på mødet, der understregede kvaliteten ved medlemsdemokratiet på smukkeste vis.”

Fremtidens fleksible pensionskasse
Efter velkomst af formand Anders Eldrup, et kort interview med formandskandidaten Kim Duus, og en præsentationsrunde, hvor samtlige kandidater fik mulighed for at præsentere deres kandidatur, blev debatten åbnet.

Første emne til debat var fremtidens pensionskasse. Flere kandidater understregede behovet for at øge medlemskommunikationen og den generelle service over for medlemmerne. Der var også et bredt ønske om at øge fleksibiliteten, så pensionen fremover kan tilpasse sig ændringer i arbejdsmarkedet og medlemmernes pensionsbehov. Flere kandidater udtrykte desuden forventninger til, at pensionskassens størrelse kan blive en fordel på sigt, da størrelsen skaber nye muligheder for udvikling og samtidig kan gøre administrationen mere effektiv.

Ansvarlighed til diskussion
Derefter tog kandidaterne hul på debatten om bæredygtighed og ansvarlige investeringer. Et stort flertal af kandidaterne udtrykte ønske om, at pensionskassen skulle være en ansvarlig investor, mens der til gengæld var mindre enighed om, hvordan ansvarligheden mere konkret skulle udmønte sig. Kandidaterne afspejlede således medlemmerne i den seneste medlemsundersøgelse, der også understregede de mange forskellige holdninger og tilgange til ansvarlighedsdagsordenen.

Samtidig blev det debatteret, hvorvidt pensionskassens juridiske forpligtelse til at levere det højst mulige afkast stod i et modsætningsforhold til at investere ansvarligt. Formandskandidaten havde tidligere understreget, at han ikke så noget modsætningsforhold mellem afkast og ansvarlighed, og det var en pointe, som nød relativ bred opbakning blandt kandidaterne.

Ansvarlighedsdiskussionen kom også omkring emner som aktivt ejerskab, eksklusioner og frasalg samt de dilemmaer, som der opstår, når man skal investere ansvarligt.

Støtte til øget valgfrihed
I debattens sidste emne om valgfrihed blev de kommende investeringspuljer diskuteret. Den afgående bestyrelse har lagt op til, at valgfriheden fremover skal øges, både hvad angår antallet af puljer og niveauet af risiko. Kandidaterne støttede alle op om øget valgfrihed, men holdningerne til, hvordan de enkelte puljer skal udformes, var delte. Igen var ansvarlighed et tema, ligesom der blev udtrykt bekymring for, hvorvidt en stort antal puljer vil føre til øgede administrationsomkostninger. Flere kandidater understregede også, at den øgede valgfrihed skulle ses som et led i arbejdet med at levere konkurrencedygtige produkter til medlemmer, så pensionskassen står bedst muligt, hvis pensionsmarkedet en dag bliver givet frit.

Debatforummet er fortsat åbent
Efter halvanden times debat takkede moderatoren kandidaterne og medlemmerne for deres positive bidrag til debatten. Husk at du frem til generalforsamlingen den 6. april har mulighed for stille spørgsmål direkte til kandidaterne via vores online debatforum her.

Læs mere om det kommende bestyrelsesvalg og kandidaterne her.