IconNyheder / pressemeddelelser 

Prøv kræfter med ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer er fyldt med dilemmaer. I den nye udgave af vores dilemmaspil kan du møde flere ansvarlighedsdilemmaer fra den virkelige verden.

20. september 2021, kl. 10:03

Pensionskunder har i stigende grad fokus på klima og bæredygtighed, og stadigt flere ønsker at investere deres pensionsmidler ansvarligt. Tendensen er også tydelig i P+, hvor vi har valgt at møde medlemmernes interesse for ansvarlighed med åbenhed. Det fortæller underdirektør og chef for ansvarlige investeringer i P+ Kirstine Lund Christiansen:

”Vi er glade for, at vi har medlemmer, der engagerer sig i deres pension, og vi hilser den stigende medlemsinteresse for, hvordan pensionsmidlerne bliver investeret, velkommen. Det seneste år har vi øget transparensen om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer. Med åbenheden håber vi at bidrage til en større vidensdeling og dermed en mere kvalificeret debat om ansvarlighed i investeringssammenhænge.”

Vi kommer ikke uden om dilemmaerne
I praksis har åbenheden blandt andet ført til offentliggørelsen af et metodepapir på vores tilgang til olieselskaber, ligesom vi har fremlagt, hvordan vi forholder os til selskaber i porteføljen med en mulig relation til militærregimet i Myanmar. Som ansvarlig investor kommer vi nemlig ikke uden om at engagere os i vores investeringer og forholde os til dilemmaer, der kræver konstante afvejninger.

”Som investor skal vi kunne redegøre for, hvorfor vi prioriterer, som vi gør. Som ansvarlig investor har vi derudover et særligt ansvar for at sikre, at ansvarlighed aldrig bliver en floskel. Det kræver, at vi tager kompleksiteten på os og forsøger at inddrage vores medlemmer i processen. Arbejdet med ansvarlige investeringer er ofte komplekst og dilemmafyldt, og det er en vigtig pointe, som vi gerne vil dele med vores medlemmer,” siger Kirstine Lund Christiansen.

På besøg i maskinrummet
Som et led i åbenheden omkring ansvarlige investeringer har vi udviklet et interaktivt dilemmaspil. I spillet kan du som medlem prøve kræfter med en række ansvarlighedsdilemmaer fra den virkelige verden.

Kan man fx investere ansvarligt i et olieselskab med grønne ambitioner? Og hvad med populært sportstøj, hvis det muligvis produceres under tvivlsomme arbejdsforhold?

Forårets udgave af dilemmaspillet blev en stor succes, og derfor lancerer vi nu en ny udgave af spillet med en række nye dilemmaer.

”Som medlemsejet pensionskasse er det vigtigt for os at være i dialog med medlemmerne. Med dilemmaspillet inviterer vi medlemmerne med ind i maskinrummet og præsenterer dem for en række af de dilemmaer, vi møder i vores arbejde med ansvarlige investeringer. Ansvarlighed handler selvfølgelig om andet og mere end blot eksklusioner og frasalg, men dilemmaspillet gør det klart, at vi ikke kommer uden om at tage stilling til vores investeringer – og jeg håber, at vores medlemmer vil tage udfordringen op,” siger Kirstine Lund Christiansen.

Prøv det nye dilemmaspil her.