IconNyheder / pressemeddelelser 

Pension er en langsigtet investering

De finansielle markeder opfører sig som et oprørt hav, og aktiemarkederne falder drastisk. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvor urolig man skal være?

17. marts 2020, kl. 14:52

I P+ sidder et hold af kompetente investeringsmedarbejdere og sørger for at styre pensionsmidlerne så godt gennem det oprørte hav som muligt. Vores pejlemærke er, at pension er en langsigtet investering, og man skal agere derefter. Det er derfor vigtigt, at man holder hovedet koldt og ikke går i panik.

Som det er tydeligt for alle, befinder vores samfund sig i en ekstraordinær situation. COVID-19 udbruddet er på få uger gået fra at være et eksotisk begreb til totalt at forandre den verden, vi kender. Det meste af den vestlige verden er enten lukket ned eller ved at blive det. Politikerne forstår situationens alvor og kommer dagligt med nye tiltag og initiativer. Disse er delvist rettet mod selve virusudbruddet, men i stigende grad også mod at begrænse de samfundsøkonomiske konsekvenser, der følger med. Konsekvenser, som skyldes, at de fleste normale samfundsmæssige aktiviteter går fuldstændig i stå.


Det er forventningerne om, at COVID-19 vil skabe en økonomisk reccession, der har skabt panik på de finansielle markeder, og givet voldsomme kursfald de seneste uger. Det er specielt aktiemarkedet, der står for skud, men også obligations-, valuta og råvarermarkederne oplever kursfald. Aktiemarkederne, der startede 2020 med at stige, er nu faldet 25-30 pct. siden årets start, mens kreditobligationer er faldet ca. 10 pct. I forhold til den finansielle krise i 2008 har de aktuelle begivenheder udspillet sig over et kortere og mere intenst forløb.


P+ har gennem de senere år opbygget en stigende andel af investeringsporteføljen, der ikke er børsnoteret. Det er ejendomsinvesteringer, infrastruktur og private equity-fonde. Disse investeringer vil naturligvis også være påvirket af den økonomiske situation, men de er med til at ruste porteføljen mod begivenheder som den, vi oplever lige nu. De forskellige investeringer har en såkaldt diversificerende effekt på porteføljen, hvilket gør porteføljen mere robust, dog uden at være fuldstændig uberørt af begivenhederne.


Det er endnu for tidligt at sige noget håndfast omkring de globale realøkonomiske konsekvenser af COVID-19. Det er forventeligt, at verdensøkonomien vil opleve en recession, der kan blive ganske voldsom og måske strække sig over længere tid. Verdens førende centralbanker var søndag ude med et koordineret pengepolitisk tiltag i et hidtil uset omfang for blandt andet at sikre den fornødne dollarlikviditet i det finansielle system samt understøtte aktivpriser. Dette for at sikre, at det finansielle system bliver ved med at fungere, hvilket ikke var tilfældet i perioder under den finansielle krise i 2009. 


Investeringsafdelingen i P+ følger situationen meget tæt og tilpasser porteføljen løbende, således at der ikke påtages uønskede risici samtidig med, at de markedsmuligheder, der uvilkårligt opstår, udnyttes bedst muligt. Vi er bevidste om, at pensionsinvestering er langsigtet, og at man derfor skal passe på med at tage for kortsigtede beslutninger. Historien viser, at aktiemarkedet har tendens til at overvurdere kriser, og at det typisk er dyrt for det langsigtede afkast, hvis man ikke er eksponeret i markedet i de dage, hvor markedet indhenter det tabte. En del af det afkast, man som investor får i aktiemarkedet, er netop en præmie for den risiko, vi aktuelt oplever. Det gør det vigtigt, at man holder hovedet koldt og ikke går i panik.


Derfor er det på nuværende tidspunkt vores generelle holdning, at man ikke skal ændre investeringsprofil som følge af COVID-19.