IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ tilslutter sig fælles skatteprincipper

Pensionsselskabernes fælles skattekodeks skal påvirke skatteadfærden og forebygge aggressiv skatteplanlægning.

20. januar 2020, kl. 08:02

Sammen med en række andre pensionsselskaber har P+ tilsluttet sig det fælles skattekodeks, der blev lanceret af pensionsselskaberne ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og PFA i august 2019. Kodekset skal understøtte ansvarlig skatteadfærd, når der foretages unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere, og skal samtidig sende et signal til omverdenen. Det fortæller administrerende direktør i P+, Søren Kolbye Sørensen:

”Vi tilslutter os det fælles skattekodeks i håb om, at den brede opbakning sender et stærkt signal til omverdenen og giver større gennemslagskraft overfor aggressiv skatteplanlægning. Skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning underminerer en hensigtsmæssig fordeling af værdierne og modarbejder intentionerne bag P+’s politik for ansvarlige investeringer. Det skal derfor bekæmpes, og sammen står vi langt stærkere, når vi vil fremme dagsordenen om ansvarlig skat.”

Styrker dialogen med kapitalforvaltere
De 11 pensionsselskaber der nu står bag de fælles skatteprincipper forvalter samlet en formue på mere end 2.500 mia. kroner. Og det er meget positivt, at branchen arbejder sammen via en fælles tilgang til ansvarlig skat. Det fortæller chef for ansvarlige investeringer i P+, Kirstine Lund Christiansen:

”En fælles systematisk tilgang til ansvarlig skat ift. kapitalforvaltere er et vigtigt skridt på vejen mod at fremme en dagsorden for ansvarlig skat hos kapitalforvaltere og porteføljeselskaber, samt forebygge og håndtere aggressiv skattepraksis.”

Kernen i de fælles skatteprincipper er:
- Pensionsselskaberne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning.
- Pensionsselskaberne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at den eksterne forvalter ikke udøver aggressiv skatteplanlægning.
- Den eksterne forvalter skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde.
- Pensionsselskaberne opfordrer til transparens på skatteområdet.
- Pensionsselskaberne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egen skattepolitik.

Læs hele det fælles skattekodeks her