IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ scorer toppoint i aktivt ejerskab

P+ får topkarakter i den årlige rating af aktivt ejerskab hos store danske investorer.

22. september 2020, kl. 09:30

Med en score på ni ud af ni mulige point i en rating foretaget af Økonomisk Ugebrev placerer P+ sig i toppen af store danske investorer med den mest seriøse og professionelle tilgang til aktivt ejerskab.

I alt 27 investorer er blevet vurderet på ni konkrete målepunkter. Målepunkterne omfatter redegørelse for arbejdet med aktivt ejerskab, herunder politik for aktivt ejerskab, eksklusion og dialog, samarbejde, stemmeafgivelse, håndtering af interessekonflikter og rapportering. P+ var blandt de seks vurderede investorer, der fik maksimumpoint for deres tilgang til aktivt ejerskab og information på området.

Den gode rating er et udtryk for, at P+ er på rette spor i den tilgang, som pensionskassen har til aktivt ejerskab.

”Aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer generelt er centrale temaer for både os og vores medlemmer. Vi er meget glade for den gode rating, som vi kan bygge videre på i det løbende arbejde med aktivt ejerskab og ansvarlighed,” siger underdirektør i P+, Kirstine Lund Christiansen.

Aktivt ejerskab på solidt grundlag
Ligesom hele pensionskassens politik for investeringsområdet tager P+’s politik for aktivt ejerskab udgangspunkt i en række danske og udenlandske principper, blandt andet OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber og FN´s Retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

”Det er afgørende, at vores politik for og arbejde med aktivt ejerskab og ansvarlighed står på et solidt grundlag. Som aktiv, ansvarlig investor har vi fokus på, hvorvidt selskaber i vores portefølje har god selskabsledelse og dermed forebygger og afbøder negativ påvirkning af miljø og mennesker,” siger Kirstine Lund Christiansen. 

Både i 2018 og 2019 vurderede organisationen Principles for Responsible Investments (PRI), at P+’s investeringspolitik er i top, når det kommer til ansvarlighed. Politikken blev vurderet til A+, som er den højst mulige karakter. PRI udspringer af FN og er verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI forpligter man sig til at indarbejde ansvarlighed i sine investeringer.

Om Økonomisk Ugebrevs Rating af Aktivt Ejerskab

Det blev investorerne målt på:

 1. Redegørelse for aktivt ejerskab
  Toppoint gives, hvis redegørelsen for aktivt ejerskab i forhold til anbefalingerne for aktivt ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse er fuldt besvaret, og hvis der følger forklaringer for, hvordan anbefalingerne efterleves eller ikke efterleves ved hvert enkelt punkt.

 2. Aktivt ejerskab – politik
  Toppoint gives, hvis der forklares i politikken for aktivt ejerskab, i hvilket omfang aktivt ejerskab udøves, hvordan aktivt ejerskab udøves, og om der anvendes service providers/proxy rådgivere og i givet fald hvilke.

 3. Eksklusion/dialog
  Toppoint gives, hvis der eksisterer en offentlig tilgængelig eksklusionsliste eller forklaring på, hvorfor der ikke findes en eksklusionsliste, samt at der findes en offentlig tilgængelig dialogliste, som opsummerer hvilke selskaber der er indgået dialog med, og hvad fokus er for dialogerne.

 4. Samarbejde med andre investorer
  Toppoint gives, hvis der oplyses om samarbejde med andre investorer eller forklares, hvorfor der ikke indgås samarbejde med andre investorer.

 5. Oplysning om stemmeafgivelse – del 1
  Toppoint gives, hvis der findes en oversigt over, hvor der er stemt, og hvordan der er stemt på forskellige temaer samt en beskrivelse af prioriterede stemmetemaer, og hvordan man typisk stemmer nej til ledelsens forslag, fx toplederløn eller klima.

 6. Oplysning om stemmeafgivelse – del 2
  Toppoint gives, hvis der eksisterer opgørelser over, hvordan der er stemt på alle børsnoterede selskabers generalforsamlinger med oplysninger om ja/nej/blanke stemmer samt forklaringer på, hvorfor der er stemt imod bestyrelsen.


 7. Aktieudlån
  Toppoint gives, hvis der eksisterer en politik for aktieudlån. P+ foretager ikke den type investeringer.

 8. Interessekonflikter
  Toppoint gives, hvis politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres. Ellers oplyses det, at der ikke har været interessekonflikter.

 9. Rapportering
  Oplysninger på området for aktivt ejerskab vises på en overskuelig måde og er lette at finde. Fx at alle rapporter er samlet ét sted på en portal eller side over ansvarlige investeringer.

Hele artiklen om ratingen kan læses på Økonomisk Ugebrevs hjemmeside (kræver abonnement)

Se mere om ansvarlige investeringer i P+ her