IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ sætter ambitiøse klimamål

CO2-aftrykket fra investeringsporteføljen skal være 30 pct. lavere, 15 pct. af den samlede formue skal øremærkes direkte klimavenlige investeringer, og der skal føres skærpet aktivt ejerskab med de 20 største CO2-udledere i porteføljen. Det er kernen i vores nye klimamålsætninger.

15. november 2021, kl. 14:00

Hør administrerende direktør i P+, Søren Kolbye Sørensen, fortælle om P+’s klimamål i videoen herover.

I november sidste år tilsluttede P+ sig den fremmeste alliance for klimansvarlige investorer, Net-Zero Asset Owner Alliance. Her forpligtede vi os på, at vores over 100.000 medlemmers pensionsopsparinger skal være CO2-neutrale i 2050. Nu har vi også sat ambitiøse klimamål for 2025 og 2030, der tilsammen understøtter det langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050.

”I P+ tager vi vores ansvar alvorligt i arbejdet med at skabe omstilling i virkeligheden. Som institutionel investor med over 150 mia. i samlede opsparinger kan vi spille en vigtig rolle, når der skal findes løsninger i den grønne omstilling. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan løfte sløret for vores klimamål for 2025 og 2030, der hører til blandt de mest ambitiøse i branchen,” fortæller administrerende direktør i P+, Søren Kolbye Sørensen og fortsætter:

”Den grønne omstilling er mere end et enkelt procenttal i en investeringsportefølje. Hvis vi skal opnå reel omstilling, er der brug for en omfattende og grundig klimaindsats. Derfor har vi nu sat målsætninger på tre centrale områder.”

Klimamål skal sikre omstilling i virkeligheden
De tre målsætninger for P+’s nye klimamål er CO2-reduktion i porteføljen, aktivt ejerskab og andelen af klimavenlige investeringer. Det fortæller Søren Kolbye Sørensen:

”I P+ vil vi reducere CO2-aftrykket fra vores investeringsportefølje med 30 pct. frem mod 2025. Det er en markant reduktion, som vi kort fortalt vil opnå ved stille skærpede klimakrav over for både kapitalforvaltere og virksomheder, når vi investerer. Derudover vil vi fortsat arbejde for at understøtte, at de store virksomheders klimaambitioner faktisk bliver til klimahandlinger. Derfor vil vi føre særlig skærpet aktivt ejerskab med de 20 største udledere i porteføljen og via dialog forsøge at påvirke dem i en grønnere retning.”

Han fortsætter:

”Endelig vil vi øge vores fokus på direkte klimavenlige investeringer, så de udgør 15 pct. af vores samlede formue i 2030. På den måde understøtter vi aktivt den grønne omstilling, samtidig med at vi vurderer, at klimavenlige investeringer er økonomisk attraktive for vores medlemmer både nu og i de kommende år.”

 

Fakta: Her er P+’s klimamål

Målsætningen omfatter alle likvide aktier, erhvervsobligationer og direkte ejede ejendomme. Indsatsen har allerede nu betydet, at P+ har frasolgt en række selskaber inden for kul og olie, som ikke har vist evne eller vilje til at omstille sig. P+ vil desuden stille øgede krav til klimarapportering, så pensionskassen får et bedre datagrundlag til at kunne analysere og vurdere sine investeringer på klimaområdet. I dag er data ofte ufuldstændige, men vi forventer, at data løbende bliver forbedret i de kommende år.

P+ vil gå i særligt skærpet dialog med de største CO2-udledende selskaber i porteføljen for at påvirke dem i en grønnere retning. Målsætningen er at bidrage til omstilling i virkeligheden ved at arbejde for fremdrift i den grønne omstilling hos selskaberne igennem aktivt ejerskab. Derfor placerer vi selskaberne på vores observationsliste og sætter dem dermed under øget overvågning.

Eksempler på klimavenlige investeringer er fx vedvarende energianlæg såsom solcelle- og vindmølleparker. Som en yderligere del af indsatsen vil P+ arbejde sammen med andre investorer om skarpere at definere, hvad klimavenlige investeringer omfatter.