IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ presser på for bankernes grønne omstilling

P+ går forrest, når det handler om at stemme for bankernes klimaomstilling.

13. oktober 2022, kl. 09:00


I P+ arbejder vi målrettet med ansvarlige investeringer. Det betyder, at vi aktivt tilvælger bæredygtige investeringer, og at vi løbende arbejder for at påvirke de selskaber, vi investerer i, i en mere bæredygtig retning.

En af de sektorer, vi har særligt fokus på, er banksektoren. For ligesom vi kan spille en vigtig rolle som institutionel investor, gør det også en forskel, hvad bankerne finansierer igennem deres udlån og investeringer.

”Hvis vi skal nå Paris-aftalens målsætning om at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader, spiller bankerne en vigtig rolle. Derfor presser vi løbende på for, at de banker, vi investerer i, skal reducere deres CO2-aftryk ved at udfase finansieringen af projekter, der ikke lever op til målene i Paris-aftalen. Samtidig opfordrer vi til, at de øger deres finansiering af klimavenlige projekter og aktiviteter for derved at accelerere den grønne omstilling”, fortæller Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i P+.

Aktivt ejerskab over for internationale sværvægtere
Sidste år skrev P+ som det eneste danske pensionsselskab under på et positionspapir i regi af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Her opfordrede vi sammen med 34 andre globale investorer banksektoren til at tilslutte sig en målsætning om, at de skal være CO2-neutrale senest i 2050. Det har vi fulgt op på i år ved bl.a. at stemme for klimaansvarlige forslag på bankernes generalforsamlinger.  

”I 2022 har vi blandt andet stemt for, at store internationale banker som Goldman Sachs, Morgan Stanley og Bank of Montreal skal sikre, at de ikke er med til at finansiere udvindingen af nye fossile brændstoffer, fordi det ville være uforeneligt med det internationale energiagenturs målsætning om CO2-neutralitet i 2050,” forklarer Kirstine Lund Christiansen.

Når man opgør, hvilke pensionsselskaber der mest konsekvent stemmer for klimaansvarlige forslag på bankernes generalforsamlinger, ligger P+ helt i toppen. Det bliver underbygget en ny rapport fra Ansvarlig Fremtid.

”I år har vi stemt for 14 ud af 15 ambitiøse klimaforslag på de store internationale bankers generalforsamlinger. Og hvis det ikke havde været for en teknisk fejl, ville vi have stemt for alle 15. Det er et godt eksempel på, hvordan vi ønsker at gå forrest i forhold til at være både transparente og konsistente i arbejdet med ansvarlige investeringer”, siger Kirstine Lund Christiansen.

Du kan læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer, og om hvordan vi har brugt vores indflydelse over for bankerne, i vores rapport om ansvarlige investeringer fra 2021, som du finder her.