IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ leverer fortsat årets bedste afkast

Ved udgangen af juli lå afkastet for P+ Bæredygtig på 13,5 pct., mens medlemmer med P+ Livscyklus kunne notere et afkast på 12,3 pct. Afkastet for medlemmer på en gennemsnitsrenteordning endte på 8,5 pct. De flotte afkast skyldes primært P+’s relativt høje risikoniveau.

11. august 2023, kl. 12:00


De to markedsrenteprodukter P+ Bæredygtig og P+ Livscyklus indtager fortsat henholdsvis første- og andenpladsen i den uafhængige månedlige branchesammenligning af 21 livscyklusprodukter med mellemrisiko og 15 år til pension fra den uafhængige investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Ved udgangen af juli lå afkastet for P+ Bæredygtig på 13,5 pct., mens det for P+ Livscyklus lå på 12,3 pct. De flotte afkast skyldes primært P+’s relativt høje risikoniveau.

”I P+ har vi et relativt højt risikoniveau i forhold til andre i branchen, da vi tror på, at det kan betale sig for vores medlemmer på den lange bane. I en situation hvor risikofyldte aktiver som fx aktier klarer sig godt, betyder det, at vi skal levere nogle afkast i den høje ende, og det er det, som vi har set fortsætte hen over sommeren,” siger investeringsdirektør Jasper Riis.

Efter årets første syv måneder endte medlemmer på en gennemsnitsrenteordning med et afkast på 8,5 pct., hvilket vil kunne aflæses i næste års depotrente.

Optimistiske markeder
Sommerens afkast har fortrinsvis være drevet af P+’s likvide investeringer i aktier og kredit, hvor især de amerikanske aktier har vist sig at bidrage positivt. Også markedernes generelle evne til at håndtere rentestigningerne har bidraget til en meget positiv markedsstemning.

”Trods centralbankernes renteforhøjelser og stramninger af pengepolitikken har markedsstemingen fortsat været positiv. Det skyldes ikke mindst, at inflationen i et vist omfang er aftaget i perioden, uden at vi har set en større økonomisk afmatning,” siger Jasper Riis.

I et historisk perspektiv vil det være forventeligt, at store pengepolitiske stramninger fører til aftagende vækst og måske endda recession. Man kan derfor ikke udelukke, at der stadig kan være en vis afmatning på vej. Investeringsdirektøren er dog optimistisk.

”Den aftagende inflation kan give centralbankerne et fornuftigt manøvrerum, og i tilfælde af en økonomisk afmatning forventer vi derfor, at de kan reagere hurtigt ved at justere pengepolitikken, hvis den underliggende inflation fortsat falder. Sandsynligheden for et scenarie med stærk afmatning og vedvarende høj inflation er umiddelbart faldet hen over sommeren, og det er det, optimismen i markederne afspejler,” siger Jasper Riis.

P+ Bæredygtig helt i front
Med et afkast på 13,5 pct. er opsparingsproduktet P+ Bæredygtig ikke blot det opsparingsprodukt med fokus på bæredygtige og ansvarlige investeringer, som lige nu leverer det højeste afkast. P+ Bæredygtig ligger også helt i front, når man sammenligner på tværs af samtlige livscyklusprodukter i branchen.

”Det er naturligvis meget tilfredsstillende, at vores nyeste opsparingsprodukt i den grad leverer på afkastet. Vi forventer, at udsvingene i P+ Bæredygtig vil variere mere over tid, da porteføljen består af langt færre aktier end vores brede portefølje, og risikoniveauet dermed er en anelse højere. Vores overordnede forventning er fortsat, at afkastet i P+ Livscyklus og P+ Bæredygtig vil være sammenligneligt på sigt,” siger Jasper Riis.

Læs mere om afkastet for de forskellige opsparingsprodukter i P+ her.

Se sammenligningen af pensionsbranchens livscyklusprodukter her.