IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ leverer 15 milliarder i afkast efter COVID-19

Markederne er kommet stærkt igen efter forårets krise, og investeringsporteføljen leverede ved udgangen af august årets første positive afkast.

24. september 2020, kl. 09:20COVID-19 har endnu ikke sluppet sit tag i markedet, men de seneste måneders udvikling vidner om, at markederne er blevet mere fortrolige med den usikkerhed, som pandemien har skabt. Og det kan aflæses på afkastet. Det fortæller investeringsdirektør i P+, Kåre Hahn Michelsen:

”Efter de historiske kursfald som følge af COVID-19-pandemien kom vi ud af første kvartal med et afkast på minus 12,2 pct. I kraft af blandt andet de politiske hjælpepakker og centralbankernes koordinerede indsats, kunne vi dog allerede i april konstatere en kraftigt opadgående kurve i markedet, hvilket betød, at vi kunne lukke andet kvartal med et minus på 3,5 pct. Siden da er tendensen fortsat, og ved udgangen af august leverede vores investeringsportefølje årets første positive afkast.”

Over 15 milliarder i afkast siden marts
Investeringsporteføljens ÅTD-afkast for august lød på 0,4 pct., og selvom det isoleret set ikke er imponerende, er det et resultat af en succesfuld investeringsstrategi samt det faktum, at markederne er kommet meget stærkt igen efter forårets krise.

”Da markederne dykkede i slutningen af marts, holdt vi hovedet koldt. Vi udnyttede de markedsmuligheder, der uvilkårligt opstod, bedst muligt, og vi blev i markedet til stigningerne kom. Som resultat har vi siden slutningen af marts indhentet størstedelen af forårets tab og skabt over 15 milliarder i afkast til vores medlemmer,” siger Kåre Hahn Michelsen og forsætter:

”Udviklingen viser, at selv store udsving på markederne får forholdsvis små konsekvenser for ens pensionsopsparing på længere sigt. Trods COVID-19 har vi siden 1. januar 2019 leveret et samlet afkast på den gode side af 10 pct. til vores medlemmer, og det understreger vigtigheden af at tænke langsigtet – ikke mindst, når man står midt i orkanens øje.”

Forventer at slutte året i plus
Selvom markederne i øjeblikket er blevet bedre til at navigere i følgevirkningerne af COVID-19-pandemien, er de dog ikke upåvirkede af udviklingen, og pandemien vil også fremover skabe udsving i markederne. Det fortæller Kåre Hahn Michelsen:

”COVID-19 er en risiko, som vi kommer til at kalkulere med i de finansielle markeder fremover, og aktuelt vil de øgede smittetal i flere lande og udfordringerne med at udvikle en effektiv vaccine kunne præge markederne i denne kommende tid. Forventningerne er dog, at økonomien bedres, og væksten vender tilbage i 2021, så vi er fortsat optimistiske på markedets vegne – og vi forventer stadig at slutte året i plus.”

Du kan følge med i det månedlige afkast i P+ her.