IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ leverede i 2021 det højeste afkast siden 2009

Et godt investeringsår og øget risikoappetit sikrede P+ et 2021-afkast på 14 pct. Medlemmernes pensionsopsparinger voksede dermed med hele 17,5 milliarder kroner sidste år.

6. januar 2022, kl. 15:00

I 2021 leverede investeringsporteføljen P+ Balance et afkast på 14 pct. til medlemmerne af P+. Det fortæller investeringsdirektør i P+, Kåre Hahn Michelsen:

”2021 var et rigtig godt investeringsår med store stigninger på de finansielle markeder. På den baggrund har vi opnået et samlet afkast på 14 pct. i vores investeringsportefølje. Det betyder, vores medlemmers pensionsopsparinger er steget med hele 17,5 milliarder i 2021. Det er et meget tilfredsstillende resultat.”

Øget risikoappetit har betalt sig i et godt år for aktier
Igennem de seneste år har P+ haft øget fokus på risikostyring. Det har gjort det muligt at hæve risikoniveauet i porteføljen ad flere omgange, hvilket har bidraget afgørende til årets afkast. Igen i år var aktier nemlig udslagsgivende for det samlede afkast.

”Fra årets start valgte vi at øge vores aktieandel, og vi har generelt haft en overvægt af risiko gennem året. Det betyder, at aktiernes andel af porteføljen i løbet af 2021 har været rekordstor, og det gav pote i et godt aktieår. Vi opnåede hele 21 pct. i samlet afkast på vores aktieportefølje, hvoraf vores investeringer i private equity steg med imponerende 42 pct. Derudover bidrog bl.a. vores reale aktiver og vores kreditobligationer også med et tilfredsstillende afkast,” fortæller Kåre Hahn Michelsen og fortsætter:

”Samlet set har vores øgede risikoniveau betydet, at afkastet blev adskillige milliarder kroner højere, end det ellers ville have været – vel og mærke uden at vi er gået på kompromis med den bredde og robusthed i porteføljen, der skal sikre vores medlemmer langsigtede afkast og økonomisk tryghed som pensionister.”

Fremover kan du selv vælge risikoniveau
I dag har langt størstedelen af medlemmerne af P+ samme risikoprofil uanset deres alder. Men siden november er alle nye medlemmer blevet optaget på markedsrenteproduktet P+ Livscyklus, hvor risikoniveauet bliver tilpasset i takt med alderen, og hvor man selv kan vælge sin risikoprofil. 

”I øjeblikket har størstedelen af vores medlemmer samme afkast uanset alder, fordi de har et produkt med gennemsnitsrente. Selvom vi samlet set leverer et rigtigt godt afkast til vores medlemmer, er vi bevidste om, at behovene ændrer sig i løbet af livet. Derfor har vi lanceret P+ Livscyklus, hvor man automatisk får et højere risikoniveau i de yngre år og dermed mulighed for at opnå et højere afkast, mens man får et lavere risikoniveau, når man nærmer sig pensionsalderen, hvor det er vigtigt, at værdien af ens opsparing bliver bevaret," fortæller Kåre Hahn Michelsen og fortsætter:

"Samtidig får vores medlemmer mulighed for at vælge imellem tre risikoprofiler. I de kommende år vil vi derfor også kunne rapportere på porteføljeafkastet for en række forskellige risikoprofiler og aldersgrupper i et livscyklusforløb.”

Hvornår kan jeg vælge risikoprofil?
Hvis du er blevet medlem af P+ efter 1. november 2021 kan du allerede nu vælge risikoprofil via medlemsportalen Min pension. Hvis du har været medlem af P+ før denne dato, vil du få besked i e-Boks, når du har mulighed for at vælge P+ Livscyklus. Vi forventer, at omvalget starter fra sommeren 2022. Læs mere om P+ Livscyklus her.