IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ justerer depotrenten

Som en konsekvens af den vedholdende uro på de finansielle markeder, sænker vi depotrenten. Set over hele året får 91.000 af pensionskassens medlemmer en depotrente på 7 pct. i 2022.

21. juni 2022, kl. 09:30


Uroen på de finansielle markeder holder ved, og den stigende inflation tvinger centralbankerne til at stramme pengepolitikken. Det påvirker væksten og markedsudvikling – og i sidste ende afkastet hos P+.

Ved udgangen af maj kunne P+ således notere et negativt afkast på 8,3 pct., og som konsekvens har vi valgt at nedjustere depotrenten pr. 1. juli for størstedelen af medlemmerne.  

”Markederne taler deres tydelige sprog. I en situation, hvor vores afkast ligger omkring minus 8 pct., og vi forventer et negativt afkast for den første halvdel af året, kan vi ikke opretholde en høj depotrente. Som pensionskasse skal vi altid have dækning for depotrenten i vores afkast, og i den nuværende situation er det eneste forsvarlige derfor at sænke depotrenten, så vi sikrer pensionskassens økonomi og vores medlemmers pensioner,” forklarer Kåre Hahn Michelsen, investeringsdirektør i P+.

Depotrente på 7 pct.
Nedjusteringen af depotrenten gælder for størstedelen af medlemmerne i P+. Din depotrente for resten af 2022 afhænger af, hvilken pensionsordning du har. For flertallet af pensionskassens medlemmer vil depotrenten blive justeret fra 11,5 pct. til 2,5 pct. Det gælder alle medlemmer på P+ Regulativ 2007, tidl. JØP Regulativ 2 og P+ Regulativ 2011, tidl. DIP Regulativ 4.

Set over hele 2022 lander depotrenten således på 7 pct. for omkring 91.000 medlemmer.

”Da vi i december fastsatte en rekordhøj depotrente for 2022 for flertallet af P+’s medlemmer, kunne vi ikke have forudset de markante negative afkast, som har været virkeligheden de seneste måneder. Den finansielle uro ændrer dog ikke på, at medlemmerne får tilskrevet den høje depotrente for første halvdel af året. Det betyder, at flertallet set over hele året får en depotrente på 7 pct., hvilket stadig er et ganske fornuftigt niveau – ikke mindst set i forhold til forårets markante negative afkast,” siger Kåre Hahn Michelsen. 

Store reserver udbetalt
De seneste år har P+ opbygget store reserver, som ved årsskiftet blev udbetalt til medlemmernes depoter. Som medlemsejet pensionskasse mener vi nemlig, at pengene som udgangspunkt skal stå der, hvor man kan se sin opsparing vokse mest muligt år for år.

En gang om året fastsætter bestyrelsen i P+ det niveau, som det enkelte medlems depotrente forrentes med i det kommende år, hvis man har en ordning i gennemsnitsrente. Det sker på baggrund af de foregående års afkast. Og efter flere års positive afkast blev depotrenten i P+ ved indgangen til 2022 hævet til det rekordhøje niveau på 11,5 pct. for omkring 91.000 af vores i alt cirka 105.000 medlemmer.

Nedjusteringen pr. 1. juli ændrer dog ikke ved, at de 91.000 medlemmer har fået tilskrevet den høje depotrente på 11,5 pct. i første halvår. Med 2,5 pct. i sidste halvår betyder det altså, at de samlet set over hele året får en depotrente på 7 pct.  

Med den aktuelle nedjustering forventer P+ ikke at justere yderligere på depotrenten i 2022.

Sådan finder du din depotrente
Du kan se din depotrente for 2. halvår af 2022 på forsiden af medlemsportalen Min pension. For et fåtal af vores medlemmer på ældre ordninger fremgår depotrenten først af Min pension pr. 1. juli.

For nye medlemmer
Hvis du er blevet medlem af P+ efter 1. november 2021, er du automatisk optaget på markedsrenteproduktet P+ Livscyklus. Det betyder, at du ikke får en depotrente, men i stedet får afkastet direkte ind på dit depot. Du kan læse mere om P+ Livscyklus her.

For pensionister
Justeringen af årets depotrente har ingen betydning for udbetalingen af din pension i år. Du kan læse mere om forholdet mellem depotrenten og din pension her.