IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ frasælger 20 våbenselskaber

Som ansvarlig investor ønsker vi ikke at investere i våbenselskaber med relation til konflikten i Yemen.

17. december 2021, kl. 15:30

P+ ser med stor alvor på konflikten i Yemen, som FN i 2020 kategoriserede som den største humanitære krise i verden. Det fortæller underdirektør i P+ Kirstine Lund Christiansen:

”På baggrund af udviklingen i Yemen besluttede vi i slutningen af 2020 at gennemgå porteføljen for at revurdere vores investeringer i selskaber, der sælger våben og/eller militært udstyr, som senere bliver brugt i Yemen. Dette arbejde blev yderligere aktualiseret af et medlemsforslag, der blev vedtaget på forårets generalforsamling. Her blev P+ opfordret til at frasælge alle selskaber, der sælger våben og/eller militært udstyr til Saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, der ifølge FN er hovedansvarlige for konfliktens drab, totur og overgreb. I løbet af de seneste måneder har vi gennemført en analyse af porteføljen, og på den baggrund har vi valgt at frasælge investeringer for i alt 314 mio. kr. og placere 20 selskaber på vores eksklusionsliste."

FN-traktat som udgangspunkt
I forbindelse med analysen har P+ arbejdet med definitionen af, hvad våben og militært udstyr dækker over, og vi har besluttet at benytte definitionen fra FN-traktaten Arms Trade Treaty.

”Der findes i dag ikke nogen konsensus om, hvad der afgrænser termerne våben og militært udstyr, og det kan derfor været udfordrende at vurdere, hvornår et selskab har solgt våben eller militært udstyr, som er blevet anvendt på problematisk vis i en konflikt. Er det kun de selskaber, der har solgt våben eller ammunition? Eller gælder det fx også de selskaber, der sælger uniformer, træningsprogrammer eller mad til militæret?” siger Kirstine Lund Christiansen og forsætter:

”I FN-traktaten bliver våben defineret som blandt andet håndvåben, missiler, bomber, våbenfly, tanks, krudt og kugler, og det er det, som vi har taget som udgangspunkt for vores analyse. Alle de selskaber, som vi har kunnet dokumentere, leverer noget, der falder inden for definitionen, til Saudi-Arabien eller de Forenede Arabiske Emirater, er derfor blevet solgt fra.”

Læs mere om baggrunden for frasalgene i vores positionspapir om Yemen.

Læs mere om vores aktuelle indsatser og løbende arbejde med ansvarlige investeringer her.