IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ fik historisk stort milliardafkast i 2019

P+ leverede sidste år et afkast på over 13 mia. kroner til medlemmerne.

3. februar 2020, kl. 14:47

Efter et exceptionelt godt år på de finansielle markeder endte investeringsafkastet i P+ på 13,3 mia. kroner, og 2019 tegner sig dermed for det højeste absolutte afkast i pensionskassens historie.

Investeringsresultatet blev skabt på baggrund af en bredt sammensat portefølje, hvor samtlige aktivklasser bidrog positivt. Det fortæller investeringsdirektør i P+ Mikkel Svenstrup:

”I P+ arbejder vi systematisk på at skabe en veldiversificeret og robust portefølje, der klarer sig fornuftigt på tværs af forskellige økonomiske udviklinger. Det risikojusterede afkast i 2019 har været rigtigt godt, men det var også et år, hvor man – set i bakspejlet – godt kunne have haft endnu mere aktierisiko i porteføljen. Også hos os har de illikvide investeringer svært ved at følge med et aktiemarked, der stiger mere end 25 pct., som det var tilfældet i 2019.”

Et afkast på 11,4 pct. i 2019 er i markedets lavere ende, men det skal ses i sammenhæng med en strategi, hvor pensionskassen i 2018 leverede et af sektorens mindste tab på kun 1,6 pct. Resultatet er således i tråd med pensionskassens langsigtede strategi om kontrolleret risikotagning, og afkastet over de seneste fem år er stadig på niveau med sektoren, på trods af en generelt lavere risiko.

Mikkel Svenstrup fortsætter:

”Det har haft indvirkning på medlemmernes pension, at vi ved udgangen af 2019 valgte at nedskrive vores samlede ejendomsportefølje med omkring 400 mio. kr. Det gjorde vi på baggrund af de politiske forhandlinger omkring ændringer af den meget omtalte Boligreguleringslov, og den usikkerhed forhandlingerne havde på ejendomsmarkedet. Nu er der lavet en politisk aftale, og det er godt, at der er kommet en afklaring. Vi er dog usikre på, om aftalen kan medføre yderligere fald i ejendomsværdierne i 2020.”

I dag råder P+ over 130 mia. kroner i samlede investeringsaktiver, hvilket er det højeste beløb nogensinde. Den risikobaserede investeringsstrategi udvikles løbende, så investeringsafdelingen kan tage risiko på et veldokumenteret grundlag. På den måde sikres medlemmerne af P+ også i fremtiden både en robust portefølje og solide investeringsresultater.

Afkastet i P+ opdateres månedligt her.