IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ ekskluderer 30 olieselskaber

Selskaberne lever ikke op til vores standard for ansvarlige investeringer. Flere frasalg kan komme til i løbet af 2021.

12. februar 2021, kl. 11:30I oktober vedtog bestyrelsen en ny standard for P+’s arbejde med klimaansvarlige investeringer. Det førte blandt andet til et ambitiøst mål om, at samtlige investeringer i porteføljen skal være CO2-neutrale i 2050. Det betød også, at vi i december frasolgte alle kulselskaber. Nu er turen kommet til olie.

Nej til olieselskaber, der ikke vil omstille sig
På baggrund af efterårets beslutning er P+ begyndt på et omfattende arbejde med at gennemgå alle selskaber i porteføljen, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra produktion af olie. Hvis vores analyse viser, at selskabets forretningsmodel ikke kan leve op til Paris-aftalen, eller hvis vi vurderer, at vi ikke kan opnå konkrete resultater på kort sigt via dialog, vil selskabet blive ekskluderet.

Første del af analysen er netop blevet færdig. Resultatet er, at 30 olieselskaber nu bliver solgt fra.

”Vi har netop afsluttet første del af analysearbejdet, hvor vi grundigt har gennemgået de største olieselskaber. De hører til blandt de største CO2-udledere i verden, og derfor er det helt nødvendigt, at de omstiller sig, hvis vi skal nå Paris-aftalen og målet om at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader”, udtaler underdirektør i P+ Kirstine Lund Christiansen og fortsætter:

”Vores analyse viser, at flere af de største olieselskaber faktisk er begyndt at offentliggøre klimamål, hvor de blandt andet vil nedbringe deres CO2-udledning og øge andelen af grøn energi. Det er positivt. Men desværre går omstillingen i de fleste tilfælde stadig alt for langsomt. Og vi mangler fortsat at se, at de begyndende grønne ambitioner bliver ført ud i livet. Derfor frasælger vi nu vores investeringer i 30 af de største olieselskaber, herunder Shell, Total og Pemex, hvor vi har vurderet, at der mangler tilstrækkelig handling bag ordene.”

Fire selskaber sat på observationslisten
Enkelte af de største olieselskaber skiller sig dog ud ved både at have offentliggjort ambitiøse klimamål og ved at vise reelle tegn på omstilling. Det gælder for Repsol, Eni, Equinor og BP. De fire selskaber er stadig et stykke vej fra at leve op til Paris-aftalen, og der er fortsat flere udfordringer. Men vi vurderer, at de er i gang med en positiv udvikling, og at vi kan opnå konkrete resultater via dialog. De vil derfor ikke blive solgt fra, men er i stedet sat på vores observationsliste.

”Som ansvarlig investor står man ofte over for valget imellem at ekskludere et selskab eller beholde sin investering for at udøve aktivt ejerskab og presse selskabet i en grønnere retning. Og det er ofte en svær afvejning. I dette tilfælde vurderer vi, at Repsol, Eni, Equinor og BP faktisk udviser et potentiale for at leve op til Paris-aftalen. Det vil vi gerne holde dem fast på. Derfor har vi valgt at sætte dem på vores observationsliste i stedet for at sælge dem fra”, udtaler Kirstine Lund Christiansen.

Når et selskab bliver sat på vores observationsliste, stiller vi en række fokuspunkter, hvor selskabet efter et halvt eller helt år skal have vist fremskridt. I dette tilfælde vil vi tage stilling til BP og Equinor igen om et halvt år og til Eni og Repsol om et år. Hvis selskaberne ikke har vist fremskridt i mellemtiden, vil de blive solgt fra. Men hvis de omvendt faktisk har rykket sig, vil vi beholde investeringerne for at udøve aktivt ejerskab og fortsat skubbe på deres grønne omstilling.

Frasalg for 550 mio. kr.
Mange investorer sælger udelukkende selskaber fra blandt de ca. 40 pct. af porteføljen, der består af børsnoterede aktier. I P+ tager vi skridtet videre og ser på alle vores investeringer, når vi sælger fra. Derfor sælger vi ikke kun vores aktier, men også vores obligationer i de 30 olieselskaber. Det samlede frasalg udgør på den baggrund ca. 550 mio. kr. i alt.

Flere selskaber kan blive solgt fra i år
Allerede i år kan frasalget dog vise sig at blive større. Arbejdet med at vurdere olieproducerende selskaber fortsætter nemlig i 2021. Målet er, at vi senest i løbet af tredje kvartal har vurderet alle selskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra produktion af olie, med henblik på at sælge dem fra.

Se den fulde liste over den 30 selskaber, der nu bliver som fra, i vores metodepapir om oliesleskaber her.

Læs også vores positionspapirer om de fire selskaber, BP, Eni, Equinor og Repsol, som vi har sat på vores observationsliste. I positionspapirerne kan du blandt andet finde de fokusområder, som vi har i forhold til hvert enkelt selskab.

Læs også: P+ sætter ny standard for arbejdet med ansvarlige investeringer