IconNyheder / pressemeddelelser 

P+ Bæredygtig er i luften

P+ lancerer som den første arbejdsmarkedspensionskasse et ekstra bæredygtigt opsparingsprodukt, P+ Bæredygtig. Hvis du har P+ Livscyklus, kan du allerede vælge P+ Bæredygtig i dag.

18. marts 2022, kl. 09:00


Medlemmer af P+ tilbydes fremover et opsparingsprodukt med ekstra højt fokus på bæredygtighed. P+ Bæredygtig er til dig, der ønsker, at dine pensionsmidler investeres med et endnu større fokus på ansvarlighed og bæredygtighed end det, P+ allerede har i dag.

”P+ Bæredygtig er et tilbud til de medlemmer, der ønsker at sætte yderligere fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i din opsparing. I P+ investeres ens pension allerede med et højt bæredygtighedsniveau, og vores politik for ansvarlige investeringer gælder på tværs af vores portefølje. Som pensionskasse arbejder vi løbende for at øge valgfriheden, og jeg er derfor glad for, at vi med P+ Bæredygtig nu har mulighed for at imødekomme den del af vores over 100.000 medlemmer, der prioriterer bæredygtighed ekstra højt,” fortæller Søren Kolbye Sørensen, administrerende direktør i P+.

CO2-neutral pension allerede i 2030
I november præsenterede vi tre ambitiøse klimamål, der tilsammen understøtter P+’s langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050. I opsparingsproduktet P+ Bæredygtig er ambitionerne hævet yderligere, hvilket bl.a. betyder, at man som medlem kan forvente en CO2-neutral pension allerede i 2030.  

”De medlemmer, der ønsker at sætte endnu mere fokus på den grønne omstilling, skal kunne se sig selv i P+ Bæredygtig. Udover en målsætning om en CO2-neutal investeringsportefølje allerede i 2030, forventer vi derfor, at over halvdelen af porteføljen består af klimavenlige investeringer samme år, ligesom vi har fravalgt en række selskaber og sektorer. Og så vil vi i P+ Bæredygtig praktisere et mindre tålmodigt aktivt ejerskab og hurtigere skride til eksklusion,” forklarer Søren Kolbye Sørensen.

Porteføljen udvikles løbende
De skrappere bæredygtighedskrav gør, at investeringsuniverset i P+ Bæredygtig bliver smallere end i vores andre opsparingsprodukter. Det betyder, at mængden af aktier, som er en del af dette investeringsunivers, er skåret ned fra omkring 2.500 til ca. 500.  

Den illikvide del af porteføljen, dvs. investeringerne i fx unoterede aktier, infrastruktur, ejendomme og skove, vil til at begynde med være det samme i begge produkter. Men målet er, at P+ Bæredygtig skal udvikle sig yderligere, så man over tid også får yderligere fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i den illikvide del af porteføljen.

Læs mere om P+ Bæredygtig her.

En del af P+ Livscyklus
P+ Bæredygtig er en del af vores nye P+ Livscyklus-univers. Det betyder, at du får et markedsrenteprodukt, hvor din opsparing bliver forrentet med det afkast, som P+ opnår af de investeringer, som din opsparing er placeret i. P+ sørger samtidig for, at din samlede risiko bliver tilpasset efter, hvor langt der er til din pensionsalder. Som udgangspunkt placerer P+ din opsparing i investeringer, som kan sikre dig et højt langsigtet afkast de første mange år, og i takt med at du nærmer dig pensionsalderen, skruer P+ ned for din risiko. Læs mere om P+ Livscyklus her.

Du får besked i e-Boks, når du kan vælge P+ Bæredygtig
P+ Bæredygtig kan allerede nu tilvælges af alle nye medlemmer og de medlemmer, der allerede har fået P+ Livscyklus. Vi forventer, at de første medlemmer med et gennemsnitsrenteprodukt bliver kontaktet med mulighed for at vælge P+ Bæredygtig i forbindelse med tilbuddet om et omvalg fra sensommeren 2022. Du får besked i e-Boks, når du har mulighed for at vælge om.