IconNyheder / pressemeddelelser 

Omvalg undervejs

Størstedelen af medlemmerne af P+ får mulighed for at vælge om til en mere fleksibel pensionsordning i det største omvalg i pensionskassens historie. De første medlemmer får tilbudt omvalg fra sensommeren.

11. maj 2022, kl. 10:00


Cirka 90.000 medlemmer af P+ tilbydes fra sensommeren omvalg til den nye pensionsordning P+ Livscyklus, hvor du bl.a. selv kan bestemme risikoniveauet for investeringen af din opsparing. Målet for omvalget er, at flest muligt medlemmer tager stilling til, om de har den rigtige pensionsordning.

”Som medlem af P+ skal du kunne stole på, at du får den fornødne vejledning og rådgivning, når du skal træffe et vigtigt valg om din pensionsordning. I øjeblikket arbejder vi derfor på højtryk for at skabe de rette rammer og den bedst mulige medlemsoplevelse, når medlemmerne skal tage stilling til, om de vil vælge den nye pensionsordning,” fortæller medlemsdirektør i P+ Lene Mortensen.

Omvalget skal gøres forståeligt
Omvalget er en avanceret øvelse, der kræver, at alle systemer og leverandører spiller sammen, ligesom P+ som pensionskasse skal leve op til en lang række myndighedskrav, der sikrer, at omvalget går ordentligt til.

Samtidig har vi i P+ et stort fokus på at gøre omvalget forståeligt for medlemmerne. For de fleste vil det nemlig kræve, at de får en større viden om deres pension, end de har i dag, for at kunne tage stilling til tilbuddet. Derfor har vi tidligt i processen bl.a. været ude at tale med en række medlemmer om omvalgsprocessen.

”Vi har gennemført en række brugertests for at blive klogere på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe medlemmerne. Efterfølgende har vi arbejdet indgående med, hvordan vi kan informere medlemmerne, så de forstår, hvad vi skriver – og hvad et omvalg betyder for den enkelte. Det kan være udfordrende at vælge pensionsordning, og vi føler os naturligvis forpligtet til at hjælpe det enkelte medlem bedst muligt undervejs,” fortæller Lene Mortensen.

Målrettet information
Tidligere omvalg er blevet gennemført via e-Boks, men ønsket om at målrette informationen til det enkelte medlem har blandt andet betydet, at det kommende omvalg vil foregå via medlemsportalen Min pension. Her har vi nemlig langt bedre muligheder for at imødekomme medlemmernes behov end tidligere.

”På medlemsportalen kan vi målrette informationen og tage det enkelt medlem i hånden, ligesom vi også vil sidde parat ved telefonerne, hvis medlemmerne får brug for hjælp. P+ Livscyklus tilbyder større fleksibilitet hvad angår risiko, bæredygtighed og dækninger end vores eksisterende ordninger. Den nye ordning rummer desuden også depotsikring. Den øgede valgfrihed og de mange tilpasningsmuligheder øger også kompleksiteten, og netop derfor er det vigtigt, at vi kommer medlemmerne i møde med den rette viden på det rette tidspunkt i omvalgsprocessen,” forklarer Lene Mortensen.

Du får besked via e-Boks
De første medlemmer tilbydes omvalg fra sensommeren 2022. Er du blevet medlem af P+ efter 1. november 2021, har du allerede P+ Livscyklus og vil dermed ikke indgå i omvalget. I første omgang vil pensionister samt enkelte grupper i pensionskassen ikke blive tilbudt omvalg. Du får besked i e-Boks, når du har mulighed for at vælge om.

Læs mere om den nye pensionsordning P+ Livscyklus her