IconNyheder / pressemeddelelser 

Ny strategi sætter medlemsservicen i højsædet

Bestyrelsen har netop vedtaget en ny strategi, der skal sætte retningen for pensionskassens arbejde i de kommende år. Overskriften er tættere dialog med medlemmerne og en styrket medlemsservice i kraft af øget tilgængelighed og mere fleksible produkter med ansvarlighed i højsædet.

5. oktober 2021, kl. 08:19

I april var der valg til bestyrelsen i P+. Her blev Kim Duus valgt som ny formand, samtidig med at fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind. Nu har bestyrelsen vedtaget en ny strategi med afsæt i den tidligere bestyrelses arbejde. Det fortæller Kim Duus, formand for bestyrelsen:

”Den tidligere bestyrelse udførte et stort arbejde i forbindelse med at gennemføre fusionen, der betyder, at vi i dag står som en af landets stærkeste pensionskasser. Det har givet os et solidt fundament til fremtiden, som jeg og resten af den nye bestyrelse kan bygge oven på. Det vil vi gøre ved at sætte 100 pct. fokus på at sikre en endnu bedre medlemsservice i de kommende år.”

Styrket medlemsdialog
Den nye strategi bygger på fire centrale grundpiller, der tilsammen skal sikre en styrket medlemsservice. Den første grundpille er, at pensionskassen vil i tættere dialog med medlemmerne.

”Det har fra start været en mærkesag for mig og resten af den nye bestyrelse, at vi får gjort pension mere relevant for vores medlemmer. Som en medlemsejet pensionskasse er det afgørende, at vi er i løbende og tæt dialog med medlemmerne, så kursen for pensionskassen bliver lagt med afsæt i deres præferencer. Det er grundlaget for, at både vores medlemsservice og vores pensionsløsninger passer til medlemmernes behov, og at vi tilbyder proaktiv rådgivning, når der sker vigtige ændringer i deres livssituation. Jo bedre indblik vi har i deres præferencer og behov, jo mere relevant kan vi gøre vores tilbud”, siger Kim Duus.

Pensionskassen vil derfor arbejde med en række konkrete initiativer, der skal øge den direkte dialog og inddragelse af medlemmerne, fortæller Kim Duus:

”Vi kommer bl.a. til at sætte øget fokus på at kontakte alle nye medlemmer, så vi sikrer os, at deres pensionsordning kommer bedst muligt fra start. Ligesom vi også gerne vil i kontakt med alle vores medlemmer, der står over for at skulle på pension, så vi er sikre på, at de får den optimale rådgivning i en livsændrende situation. Et tredje område, hvor vi også vil styrke medlemsdialogen, er ved hjælp af medlemsmøder og fokusgrupper, så vi løbende inddrager medlemmerne i pensionskassens arbejde.”

Øget tilgængelighed og relevant service
Strategiens anden grundpille er øget tilgængelighed og et højere serviceniveau, fortæller Kim Duus:

”Øget tilgængelighed var noget af det første, den nye bestyrelse satte fokus på. I løbet af de seneste måneder har vi derfor halveret svartiden på e-mails. Ligesom vi har sat og nået vores målsætning om, at 90 pct. skulle have svar inden for et minut, når de kontaktede os på telefon. I de kommende måneder vil vi arbejde videre med at øge tilgængeligheden, bl.a. ved at udvide vores åbningstider. Det gør vi på den måde, at vi afprøver forskellige åbningstider, så vi efterfølgende kan evaluere, hvornår vi skal være tilgængelige, for at det passer medlemmerne bedst.”

Fleksible produkter og sundhedstilbud
Der har været et stigende ønske blandt medlemmerne om mere fleksibilitet. Derfor har bestyrelsen ikke kun fokuseret på sikre mere fleksible produkter, men også relevante forsikringer og sundhedsdækninger.

”Vi skal være relevante og skabe tryghed for vores medlemmer igennem hele livet – både før og efter de er gået på pension. Derfor har vi udvidet vores sundhedstilbud, så alle betalende medlemmer og hele deres husstand fra 1. oktober kan komme hurtigere og nemmere til lægen online”, fortæller Kim Duus og fortsætter:

”Samtidig har vi frem for alt igennem en længere periode arbejdet på at udvikle nye produkter, så man som medlem i højere grad har mulighed for at tilpasse sin pension efter ens livssituation, ønsker og behov. Den 1. november lancerer vi derfor vores nye produkt, P+ Livscyklus. Det indebærer også, at man som medlem får mulighed for at vælge imellem tre forskellige risikoprofiler. Nye medlemmer i P+ kan benytte de nye valgmuligheder allerede fra. 1. november, mens vores nuværende medlemmer får mulighed for at vælge dem med opstart i sommeren 2022. Når det ikke sker allerede nu, så skyldes det, at det er en krævende proces at lave omvalg, hvor man skal leve op til en lang række myndighedskrav, så vi kan sikre, at det går ordentligt til. Derfor vil medlemmerne blive kontaktet, så snart de har mulighed for at vælge om.”

Bæredygtighed og ansvarlige investeringer er en hjørnesten
Den fjerde grundpille i strategien er ansvarlighed.

”Ansvarlige investeringer er et helt centralt element i pensionskassens arbejde. Til november offentliggør vi en plan for, hvordan pensionskassen vil arbejde med at sænke klimaaftrykket på vores portefølje de kommende fem år. Ansvarlighed har også spillet en afgørende rolle i vores arbejde med at udvikle vores nye produkt. I slutningen af marts lancerer vi derfor også en ekstra bæredygtig investeringspulje, som man kan vælge, hvis man som medlem ønsker et endnu højere bæredygtighedsniveau, end det man allerede har i dag. På den måde sikrer vi, at vi imødekommer den del af medlemsskaren, der vil prioritere bæredygtighed ekstra højt. Samtidig har vi et godt og ansvarligt standardprodukt med et højt grundniveau for bæredygtighed til den brede medlemsskare”, fortæller Kim Duus.

Du kan komme i dialog med formanden og høre mere om pensionskassens nye strategi, og hvad den betyder for dig som medlem, når vi holder digitalt fyraftensmøde torsdag d. 28. oktober. Du kan læse mere om mødet og tilmelde dig her.