IconNyheder / pressemeddelelser 

Medlemsundersøgelsen er et vigtigt indspark

Sidste års medlemsundersøgelse har givet P+ værdifulde input til det videre arbejde med blandt andet ansvarlige investeringer og investeringspuljer.

27. august 2020, kl. 09:31

10.000 tilfældigt udvalgte medlemmer blev i september sidste år opfordret til at deltage i en medlemsundersøgelse. Mere end 16 pct. valgte at deltage, og resultaterne er et vigtigt indspark til det videre arbejde med blandt andet at lancere investeringspuljer til medlemmerne af P+.

Undersøgelsen gav medlemmerne mulighed for at tilkendegive, hvordan de mener, P+ kan blive endnu bedre til at tilpasse sig medlemmernes behov i fremtiden. En del af undersøgelsen spurgte ind til medlemmernes præferencer ift. området ansvarlige investeringer – et område, der i særlig grad optager medlemmer af P+, blandt andet på pensionskassens generalforsamlinger.

Blandt de adspurgte medlemmer mente 67 pct., at det er vigtigt, at deres pensionsopsparing investeres ansvarligt ift. miljø og mennesker. Samtidig ville 72 pct. af medlemmerne prioritere investeringspuljer, der agerer i overensstemmelse med internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd eller er med til at sikre, at FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling opfyldes – hvis de vel at mærke havde muligheden.

Investeringspuljer er på vej
Medlemsundersøgelsen matcher på den måde flere års dialog på blandt andet pensionskassens generalforsamlinger, hvor der har været et medlemsønske om, at P+ introducerer investeringspuljer. På dette års generalforsamling fremsatte bestyrelsen derfor et forslag om forberedelse til investeringspuljer i P+. Forslaget blev vedtaget, og dermed er første skridt taget imod, at medlemmerne sikres øget valgfrihed på investeringssiden. Det fortæller administrerende direktør i P+, Søren Kolbye Sørensen:

”Ansvarlige investeringer fylder meget hos en stor del af vores medlemmer, og ved at introducere investeringspuljer giver vi medlemmerne mulighed for at tilvælge puljer med fx en stærk grøn profil. Samtidig vil investeringspuljerne have forskellige risikoprofiler, der gør det muligt for vores medlemmer at investere i overensstemmelse med deres holdninger og deres risikovillighed.”

Mens en stor del af medlemmerne af P+ prioriterer ansvarlige investeringer, er der ifølge medlemsundersøgelsen nemlig kun lidt over halvdelen af medlemmerne, 54 pct., der er villige til at acceptere et lavere afkast på en investeringspulje med en ansvarlig profil. Og som medlemsejet pensionskasse er det en vigtig pointe at tage med i det videre arbejde med differentierede investeringspuljer, fortæller Søren Kolbye Sørensen:

”I P+ er vi forpligtet til at drive en pensionskasse, der tilgodeser alle medlemmerne. Vi er derfor meget opmærksomme på at skabe løsninger, der kan rumme bredden i vores medlemsskare. Derfor er jeg meget glad for, at vi forventeligt i løbet af 2021 kan tilbyde vores medlemmer valgfrihed på investeringssiden.”