IconNyheder / pressemeddelelser 

Medlemmerne af P+ har fortrinsret til pensionskassens lejemål

P+ har investeret i en lang række lejemål i hovedstadsområdet og Aarhus, som man som medlem har fortrinsret til.

6. november 2020, kl. 09:21P+ har i en lang årrække, i regi af de nu fusionerede pensionskasser DIP og JØP, investeret i danske boligejendomme. De investeringer har været og er med til at sikre afkast til medlemmerne.

Som medlem af P+ har du desuden fortrinsret til pensionskassens lejemål, der som en konsekvens af fusionen nu er blevet samlet under ét. Det fortæller Head of Asset Management i P+, Morten Østrup Møller:

”Med sammenlægningen har medlemmerne af P+ fået adgang til et større antal lejligheder, der samlet set giver medlemmerne et mere fleksibelt boligudbud. For nogle medlemmer giver det sig udslag i et større udvalg af mindre lejligheder, mens andre medlemmer vil opleve en større bredde i lejlighedernes beliggenhed end tidligere.”

Tildelingen af P+’s lejeboliger afgøres på baggrund af anciennitet, dvs. længden på medlemmets bidragsperiode. Der optælles anciennitet i perioder med månedlige indbetalinger (inkl. bidragsfri dækning) og/eller månedlige udbetalinger, hvis man er pensionist.

Tildeling via findbolig.nu

For at komme i betragtning til P+’s lejeboliger skal du oprette en profil på boligportalen findbolig.nu, hvor du har mulighed for at skrive dig op til de lejligheder, du er interesseret i.

Du kan kun skrive dig op til pensionskassens lejemål via findbolig.nu, som administreres af DEAS, ligesom tildelingen af lejligheder også kun foregår her.

Alle praktiske spørgsmål angående boligerne skal stilles direkte til udlejningsafdelingen i DEAS, der administrerer samtlige lejemål i P+. Du kan kontakt DEAS her.

Du kan se din anciennitet på Min pension. Klik på Medlemskab og klik herefter på Dine oplysninger.

Du kan læse mere om tildelingsreglerne og finde yderligere informationer om P+’s lejemål her.