IconNyheder / pressemeddelelser 

”Man skal ikke være projektleder på sit eget sygdomsforløb”

Som medlem af P+ fik Ditte Clément adgang til specialiseret hjælp, da hun blev sygemeldt efter en hjernerystelse.

20. maj 2022, kl. 14:00

Foto: Modelfoto

I sommeren 2020 holdt Ditte Clément ferie med sin familie. Her faldt hun og slog hovedet mod en trappe. Hun fik hjernerystelse og kendte symptomerne fra et tidligere tilfælde. Efterfølgende mødte hun op på arbejdet som sædvanlig, men allerede første dag blev hun dog så dårlig, at hun måtte sygemelde sig.

I tiden efter sygemeldingen gjorde Ditte Clément, hvad hun kunne for at beholde tilknytningen til sit arbejde. Hun genoptog arbejdet med 4-5 timer om ugen i nogle måneder samtidig med, at hun brugte meget tid på at forstå og håndtere, de senfølger som hun var ramt af.

”Jeg var projektleder på mit eget sygdomsforløb, og det var udfordrende på alle måder. Jeg forsøgte at få hjælp, bl.a. af en hjerneskadekoordinator i min kommune, samtidig med, at jeg løbende skruede op for mit timetal. Men det gik meget langsomt. Så da min arbejdsplads meldte en ret kort tidsfrist ud for, hvornår jeg skulle op på fuld tid, hvis jeg skulle undgå en opsigelse, gik jeg i panik,” fortæller Ditte Clément.

Et specialiseret forløb
Ditte Clément var ikke parat til at opgive kampen for at bibeholde sit job, og hun besluttede sig derfor for at vende alle sten i sin søgen efter en løsning på sin situation. En bekendt anbefalede, at hun tog kontakt til sin pensionskasse. Selvom hun ikke umiddelbart vidste, hvad hun skulle bruge pensionskassen til, valgte hun at ringe til P+.

”Den rådgiver, som jeg talte med, foreslog mig ret hurtigt et forløb hos HKI, der specialiserer sig i at hjælpe folk med hjernerystelser tilbage til arbejdslivet. Det lød næste for godt til at være sandt, men som ved et trylleslag fik jeg nu den hjælp, som jeg havde behov for,” fortæller Ditte Clément.

Den rigtige hjælp og sparring
Som medlem af P+ fik Ditte Clément gratis adgang til et forløb hos Hans Knudsen Instituttet (HKI), der er specialister i rehabilitering efter hjernerystelser. Hos HKI havde hun en række individuelle samtaler med blandt andet en neuropsykolog og en socialrådgiver. Og det viste sig at få stor betydning for hendes sygdomsforløb.

”Det var næsten magisk, at jeg nu var endt et sted, hvor jeg kunne få den rigtige hjælp og sparring til at få det bedre. Neuropsykologen hjalp mig til både at kunne være mor, kæreste, datter, kollega, medarbejder og mig selv, mens socialrådgiveren rådgav mig om mine muligheder, så jeg ikke selv skulle sidde og finde ud af det på en skærm,” siger Ditte Clément og forsætter:

”Det var jo blandt andet skærmtid, der drænede min sparsomme energi og fik mine symptomer til at blusse op, og i mit sygdomsforløb havde jeg i lang tid gjort en masse, som jeg i virkeligheden slet ikke kunne holde til. Som resultat af at jeg på den måde havde ageret projektleder på mit eget sygdomsforløb, havde jeg hverken overskud eller energi til at få det bedre. Med HKI fik jeg hjælp af kompetente mennesker, der forstod min situation, de talte sammen og koordinerede indsatsen, og det frigav ny energi.”

Gav styrke og overskud
Den energi brugte Ditte Clément på at forholde sig til sig selv og sin situation. På at holde pauser, mærke efter og strukturere hverdagen. Samtidig gav forløbet hos HKI hende et tiltrængt pusterum, samt en række strategier og redskaber, der klædte hende på til at vende tilbage til arbejdslivet.  

”På HKI samlede de trådene for mig. Samtalerne med socialrådgiverne gav mig fx styrke og overskud til at forhandle en realistisk optrapningsplan med min arbejdsgiver, hvilket er årsagen til, at jeg efter fire måneder hos HKI kom tilbage i en 32 timers stilling, som jeg har i dag,” fortæller Ditte Clément, der håber, at ekspertisen hos HKI fremover kan komme mange flere til gode:

”Da jeg i sin tid ringede til P+, havde jeg slet ikke forventet den hjælp, jeg fik. Det var en meget positiv overraskelse, at min pensionskasse kunne hjælpe mig videre, og jeg vil opfordre andre til også at huske deres pensionskasse, hvis de bliver sygemeldt efter en hjernerystelse.”

Akademikere er i risikogruppen
Forskning fra Dansk Center for Hjernerystelse viser, at personer med videregående uddannelser har langt større risiko for at forlade arbejdsmarkedet, hvis de bliver ramt af en langvarig hjernerystelse. Samtidig kan en tidlig og specialiseret indsats være afgørende for, hvorvidt man rehabiliteres.

I P+ er vi derfor særligt opmærksomme på at kunne tilbyde medlemmerne den nødvendige hjælp, hvis uheldet er ude.

”Det vigtigt, at vi som pensionskasse kan hjælpe medlemmerne og holde hånden under dem, når de bliver syge. For de fleste af vores medlemmer er følgevirkningerne fra hjernerystelser heldigvis kortvarige. Men for dem, der får langvarige senfølger, kan det have store menneskelige og økonomiske omkostninger. Derfor har vi indgået et samarbejde med HKI, som opleves som en stor hjælp af de medlemmer, som deltager i forløbene, og vi håber, at det kan være med til at hjælpe endnu flere medlemmer i fremtiden.”

Læs mere om vores specialiserede og beskæftigelsesrettede hjernerystelsesindsats her.

På årets Folkemøde sætter P+ blandt andet fokus på langtidssygemeldinger som følge af fx hjernerystelser. Læs mere her.