IconNyheder / pressemeddelelser 

Kortere svartider og øget tilgængelighed

Med en række nye servicemål forbedrer vi servicen til vores medlemmer.

17. september 2021, kl. 09:15

Det skal være let og hurtigt for medlemmerne at få kontakt til P+. Derfor vedtog bestyrelsen i forlængelse af den seneste generalforsamling en række servicemål med henblik på at sænke svartiderne og øge tilgængeligheden.

Blandt de konkrete målsætninger er blandt andet, at svartiden på mailhenvendelser skal halveres inden udgangen af 2021, ligesom svartiden på telefonerne skal ned under 60 sekunder inden foråret.

Medlemmerne kan dog allerede nu opleve væsentligt forbedrede svartider på både mail- og telefonhenvendelser. Det fortæller medlems- og udviklingsdirektør i P+ Lene Mortensen:

”Med de nye servicemål i hånden har vi i første omgang gjort en fokuseret indsats for at forbedre vores svartider. Som resultat har vi halveret svartiderne på mailhenvendelser, og samtidig er vi godt på vej mod at besvare størstedelen af medlemmernes telefonopkald inden for det første minut. De første servicemål har dermed allerede ført til en stærkt forbedret service over for vores medlemmer.”

Servicen skal tilpasses medlemmerne
I de kommende måneder vil Medlemsservice gøre flere af de nye servicemål til virkelighed. Frem mod jul er der blandt andet fokus på at forbedre den telefoniske betjening, ligesom tilgængeligheden skal øges ved at tilpasse åbningstiderne til medlemmernes behov. Det fortæller Lene Mortensen:

”Som medlemsejet pensionskasse er medlemmerne vores naturlige omdrejningspunkt. Derfor er det også afgørende, at servicen i P+ afspejler medlemmernes behov og ønsker. Sideløbende med at vi arbejder på at optimere vores eksisterende services, vil vi derfor løbende gennemføre tilfredshedsundersøgelser og etablere fokusgrupper, der skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst muligt hjælper vores medlemmer. På den måde sikrer vi, at vores medlemsservice tager udgangspunkt i medlemmet.”