IconNyheder / pressemeddelelser 

Kortere ventetid på telefonerne og hurtigere svar på mails. Medlemmerne kvitterer med tilfredshed på P+’s nye servicemål.

Kortere ventetid på telefonerne og hurtigere svar på mails. Medlemmerne kvitterer med tilfredshed på P+’s nye servicemål.

16. marts 2022, kl. 14:00

I efteråret indførte P+ en række servicemål for at forbedre servicen til vores medlemmer. Målene gik blandt andet ud på at forkorte ventetid på telefonerne og på den måde øge tilgængeligheden. Efter en fokuseret indsats lykkedes det at forbedre svartiderne væsentligt allerede før jul, og det er gået fremad lige siden.

”Når man som medlem tager kontakt til P+, er vores svartider det første, man møder. Det er derfor et vigtigt indsatsområde i arbejdet med at øge tilgængeligheden og forbedre servicen. I dag besvares langt størstedelen af medlemmernes telefonopkald inden for det første minut, ligesom mængden af medlemmer, der lægger røret på uden at få kontakt med os, er nedbragt markant. Desuden er svartiden på mails forbedret, så langt de fleste medlemmer i dag får svar inden for fem dage,” siger Lene Mortensen, medlemsdirektør i P+.

Servicen justeres løbende
Den forbedrede service er også blevet bemærket af de medlemmer, der er i kontakt med os, og løbende tilfredshedsmålinger viser et meget højt antal tilfredse medlemmer. Ifølge Lene Mortensen giver det dog ikke anledning til at hvile på de berømte laurbær.

”Vi er rigtig glade for den høje tilfredshed. Vores mål er, at servicen i P+ til enhver tid afspejler medlemmernes behov og ønsker. Vi forbedrer og udvider løbende vores service, så den bliver relevant for medlemmerne, og vi arbejder eksempelvis på at udvide vores rådgivningstilbud og styrke de digitale tilbud på Min pension, så vi altid tager udgangspunkt i medlemmet,” siger hun.

Har du spørgsmål til din pension, er du altid velkommen til at ringe til os.

Du kan også blive klogere ved at logge på Min pension. Her kan du blandt andet følge med i din opsparing, tilpasse dine forsikringer og få overblik over dine udbetalinger.