IconNyheder / pressemeddelelser 

Kåre Hahn Michelsen bliver ny adm. direktør i P+

Bestyrelsen for P+, Pensionskassen for Akademikere har ansat nuværende investeringsdirektør Kåre Hahn Michelsen som ny adm. direktør. Han indtræder i direktionen 1. juni og overtager posten fra Søren Kolbye Sørensen ved udgangen af september.

31. maj 2023, kl. 11:00


Det bliver den nuværende investeringsdirektør i P+, Kåre Hahn Michelsen, der overtager posten som adm. direktør i pensionskassen, når Søren Kolbye Sørensen om nogle måneder går på pension.

Kåre Hahn Michelsen er allerede fit & proper-godkendt af Finanstilsynet. Han indtræder i direktionen 1. juni og afløser Søren Kolbye Sørensen som adm. direktør ved udgangen af september.

”På den måde sikrer vi, at Kåre i en overgangsperiode får mulighed for at trække på Sørens mange års erfaring, inden han selv tager over,” siger bestyrelsesformand Kim Duus.

Investeringsdirektør Kåre Hahn Michelsen ser frem til den nye rolle.

”Jeg har været chef for investeringsafdelingen i godt tre år, og nu glæder jeg mig til også at skulle stå i spidsen for resten af de dygtige medarbejdere. P+ er en spændende virksomhed, som har rykket sig meget de seneste år. Lige nu er vi bl.a. i gang med at tilbyde medlemmerne et nyt og mere tidssvarende opsparingsprodukt og med at styrke den digitale dialog,” siger han.

Kim Duus forklarer, at bestyrelsen for P+ har haft en ekstern rekrutteringskonsulent på opgaven med at finde en ny adm. direktør til P+. I det forløb har Kåre Hahn Michelsen været en blandt flere kandidater til stillingen og ligestillet med de øvrige i processen. 

”Valget er faldet på Kåre, fordi han er den bedste kandidat til jobbet. Han har mange års ledelseserfaring, stor viden om forvaltning af aktiver, dyb indsigt i de finansielle markeder og mekanismerne bag driften af en pensionskasse. At han allerede kender P+’s forretningsmodel og organisation indefra er selvfølgelig også en fordel,” fortæller Kim Duus.

Kåre Hahn Michelsen har været ansat som investeringsdirektør i P+ siden marts 2020. Han kom til P+ efter en årrække som underdirektør i Danske Bank Asset Management, hvor han i løbet af perioden var ansvarlig for forvaltning af investeringer inden for alle aktivklasser.

”Der ligger et særligt ansvar i at drive en medlemsejet organisation, hvor vi skal være i stand til at finde balancen i synspunkterne blandt vores mere end 110.000 medlemmer. Det gælder både, når det handler om investeringsstrategien og om de produkter, vi tilbyder. Den opgave glæder jeg mig til i endnu højere grad at tage ansvar for,” siger han.

Om Kåre Hahn Michelsen

  • Oktober 2023: Adm. direktør P+, Pensionskassen for Akademikere
  • 2020-2023: Investeringsdirektør i P+, Pensionskassen for Akademikere
  • 2004-2020: Underdirektør Danske Bank

Kåre er 53 år og cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet. Han er far til tre sønner, som han har med Lisbeth. I fritiden er han ivrig motionscyklist.