IconNyheder / pressemeddelelser 

Investering i en krisetid

Selvom COVID-19 får betydning for vores medlemmers pensioner, er P+ stadig en velpolstret pensionskasse med en robust portefølje.

27. marts 2020, kl. 08:16

COVID-19 resulterer fortsat i store omvæltninger både i vores hverdag og på de finansielle markeder. De store kursfald på markedet har fået mange af vores medlemmer til at spørge sig selv, hvad det betyder for deres pension.

Vi har derfor bedt investeringsdirektør i P+, Kåre Hahn Michelsen, om at svare på en række af medlemmernes spørgsmål om investering i en krisetid. Han maner til ro, selvom det ikke kan undgås, at krisen får betydning for medlemmernes pensioner.

”I øjeblikket oplever vi massiv velvilje fra politisk hold til at prøve at inddæmme og afbøde krisen. Den globale opmærksomhed på krisen er enorm, og verdens førende centralbanker har lanceret et koordineret pengepolitisk tiltag i et hidtil uset omfang for at sikre, at det finansielle system bliver ved med at fungere, så vi undgår en gentagelse af det sammenbrud, vi fx oplevede under den finansielle krise i 2009,” siger Kåre Hahn Michelsen, og fortsætter:

”Men vi må også erkende, at udviklingen de seneste uger betyder, at vi ikke længere kan udelukke, at krisen får betydning for vores medlemmers pensioner på kort sigt. Det kommer til at tage tid at vinde de store kursfald tilbage, og det er muligt, at de realøkonomiske konsekvenser kan resultere i, at verdensøkonomien vil opleve en recession. Hvis kursfaldene bider sig fast, kan de negative afkast betyde fald i pensionerne i de kommende år. I så fald vil der ske en udjævning over nogle år, da vores pensionsprodukt sikrer medlemmerne mod pludselige fald, og vi håber selvfølgelig stadig på at undgå dette scenarie.”

P+ er en velpolstret pensionskasse
Hvis man som medlem er urolig for sin pension, er Kåre Hahn Michelsens bedste råd, at man forsøger at justere sit perspektiv:

”Vores yngre medlemmer kan finde ro i det faktum, at selv store udsving får forholdsvis små konsekvenser for pensionsopsparingen på længere sigt. Mens medlemmer, der er tættere på pensionen, kan glæde sig over, at de mange pæne historiske afkast har givet dem en velpolstret pensionsopsparing.”

Han peger samtidig på, at udsving i markedet er en forudsætning for overhovedet at kunne skabe et investeringsafkast, der kommer medlemmerne af P+ til gode:

”Det er vigtigt at huske, at de høje historiske afkast i P+ er et resultat af, at vi har taget risiko og vundet på det. Efter en række meget pæne afkast de seneste 20 år står vi derfor i dag som en velpolstret pensionskasse med en robust portefølje. Det betyder ikke, at vi er immune over for enhver krise, men det giver vores medlemmer en større sikkerhed, og vores investeringsafdeling et meget fornuftigt manøvrerum, når vi skal ramme den helt rigtige balance mellem risiko og muligheder i et meget omskifteligt marked.”

Vi holder hovedet koldt
Netop det omskiftelige marked har fået flere medlemmer til at henvende sig med spørgsmål til investeringsstrategien i P+. Bør de markante fald på især aktiemarkedet fx føre til en omlægning af strategien?

”I investeringsafdelingen følger vi selvfølgelig markedet meget tæt, og vi tilpasser løbende vores portefølje, så vi ikke tager uønskede risici samtidig med, at vi udnytter de markedsmuligheder, der uvilkårligt opstår, bedst muligt. På det strategiske niveau er det dog vigtigt, at vi holder hovedet koldt. Vores investeringsstrategi er lagt an på langsigtede investeringer, og der er al for stor risiko forbundet med markante omlægninger af strategien, når vi står midt i et oprørt hav,” siger Kåre Hahn Michelsen og forsætter:

”Historien viser, at aktiemarkedet har tendens til at overvurdere kriser, og at det typisk er dyrt for det langsigtede afkast, hvis man ikke er eksponeret i markedet i de dage, hvor markedet indhenter det tabte. Vores portefølje er selvfølgelig ikke upåvirket, men robust nok til, at vi kan have ro i maven i den aktuelle situation. Vi kan blive i markedet til stigninger kommer, og det vil komme vores medlemmer til gode på sigt.”

Reduceret risiko
Samtidig kan medlemmerne glæde sig over, at P+ er kommet godt ind i den aktuelle krise. Det fortæller Kåre Hahn Michelsen:

”Op til krisen lå vores risiko i den lave ende, og vi investerede således en anelse mindre i aktier end vores langsigtede strategi tilsiger, hvilket har givet os et meget fornuftigt udgangspunkt. I de senere år har vi desuden skruet op for den ikke-børsnoterede andel af vores investeringsportefølje, så den i dag udgør næsten 30 pct. af portefølje i P+ Balance.” Han fortsætter:

”Vi har bl.a. opprioriteret ejendomsinvesteringer, infrastruktur og private equity-fonde, der er mindre påvirkede af den aktuelle krise end aktiemarkedet. Resultatet er, at vi i dag står med en såkaldt diversificeret portefølje, hvor vi har spredt risikoen mellem forskellige investeringstyper. Det reducerer vores risiko betragteligt, selvom vi selvfølgelig ikke er uberørte af begivenhederne i øjeblikket.”

Hvad kan du selv gøre?
Men hvad kan man selv gøre i den nuværende situation? Sådan har mange medlemmer spurgt os i de seneste uger. Kåre Hahn Michelsen opfordrer til at holde hovedet koldt og tænke langsigtet:

”Jeg har tillid til, at vi kommer godt ud på den anden side af krisen. I investeringsafdelingen holder vi hovedet koldt, og jeg vil opfordre vores medlemmer til det samme. Vores pejlemærke er, at pension er en langsigtet investering, og man skal agere derefter. Det er på nuværende tidspunkt derfor også vores generelle holdning, at man som pensionsopsparer ikke bør ændre i sine investeringsprofiler som følge af COVID-19.”

Du kan følge med i det månedlige afkast i P+ her.