IconNyheder / pressemeddelelser 

Indsigt i personoplysninger

Pensionskassen har modtaget et påbud fra Datatilsynet.

29. november 2019, kl. 17:02

Pensionskassen har modtaget et påbud fra Datatilsynet i forbindelse med deres afgørelse i en klage om manglende indsigt i personoplysninger. 

Vi tager Datatilsynets afgørelse til efterretning. Datatilsynet har bedt pensionskassen om at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt vi kan give klager indsigt i personoplysninger om klager, der er indeholdt i vores interne lægekonsulentvurdering. Denne vurdering vil vi derfor nu igangsætte.

P+ er ejet af medlemmerne. Det er en del af pensionskassens DNA. Derfor gør det ekstra ondt, når sagen af medierne bliver fremlagt på en måde, så man som medlem kan få den opfattelse, at vi ikke giver medlemmerne indsigt i deres personoplysninger.

Vi har både før og efter den nye GDPR lovgivning givet indsigt i de få sager, som vores medlemmer har efterspurgt. Vi har fulgt tilsynets hidtidige praksis og har undtaget indsigt i den fulde dialog med vores lægekonsulenter. Det skyldes blandt andet, at der i denne dialog også kan være information, der ikke er omfattet af indsigtsretten, fx drøftelse af generelle problemstillinger.

Vi har derimod altid givet indsigt i selve vurderingen fra lægekonsulenten i form af begrundelsen i vores afgørelser til medlemmet. Vi har derfor altid givet fuld indsigt i lægekonsulentens vurdering af medlemmernes helbredsmæssige situation, hvilket er helt naturligt og relevant, eftersom den er essentiel for en afgørelse overfor medlemmet.