IconNyheder / pressemeddelelser 

Hvordan påvirker COVID-19 min pension?

Tabene som følge af COVID-19 vil som udgangspunkt blive udjævnet over depotrenten, og vi forventer at fastholde de udbetalte pensioner resten af året.

15. april 2020, kl. 11:39

De seneste ugers udvikling på de finansielle markeder har vist markante udsving. Samlet har der pga. COVID-19 dog været tab, og det betyder, at det ikke kan udelukkes, at krisen får konsekvenser for vores medlemmers pensioner. Men i kraft af vores pensionsprodukt - Markedsrente med udjævning - kan vi se tiden an frem for at skulle justere medlemmernes pensioner på nuværende tidspunkt. Det fortæller ansvarshavende aktuar i P+, David Melchior:

”For at sikre vores medlemmer stabile depotrenter på deres pensioner, har vi valgt en tilpasset gennemsnitsrenteordning, der indeholder fordelene ved markedsrente, men som samtidig udjævner de seneste års udsving i afkastet. Når vi fastsætter depotrenten på medlemmernes pensioner, sker det altså på baggrund af det faktiske afkast. I år med høje afkast lægger vi til side i vores kollektive bonuspotentiale, så vi kan trække på det i år med lavere afkast, som er det, vi aktuelt ser ind i. Den nuværende situationen gør dog så stort et indhug i vores opsparede bonuspotentialer, at det ikke kan undgå at påvirke pensionerne fremover, hvis markederne ikke retter sig.”

Pensionerne forventes fastholdt resten af året
I P+ er det et bærende princip, at alle midlerne i pensionskassen tilhører medlemmerne og skal fordeles til dem over tid. Vores pensionsprodukt Markedsrente med udjævning sætter fordelingen i system og håndterer udsving i reserverne som følge af udsving i afkastet.

Men da det er de faktiske afkast, der udjævnes, betyder det, at pensionerne både kan blive sat op og ned, hvis virkeligheden ikke lever op til forventningerne. Det gælder både, mens man sparer op, og når pensionen udbetales. Det fortæller David Melchior:

”Når vi over en længere periode udjævner markedsafkastene via fastsættelsen af depotrenten, kan vi skabe mere stabile pensioner. Det kommer medlemmerne til gode i den aktuelle situation, hvor tabene som følge af COVID-19 som udgangspunkt vil blive udjævnet over depotrenten. Men hvis markederne ikke retter sig, og vi ser ind i en længere recession, kommer vi ikke uden om at regulere pensionerne over de næste år,” siger David Melchior og fortsætter:

”Bestyrelsen følger udviklingen og overvejer løbende, hvad der er bedst for medlemmerne, så P+ kan implementere og varsle eventuelle ændringer i god tid. Som det ser ud i øjeblikket, forventer vi dog at fastholde de udbetalte pensioner resten af året.”

Læs mere om vores depotrente her

Se din depotrente for 2020 her